Sverige ska vidta åtgärder för att stärka EU-kunskap

7 december ingick EU- och handelsminister Ann Linde EU-handslag med Europaparlamentets och EU-kommissionens Sverigekontor, samt arbetsmarknadens parter. Detta initiativ är ett steg för arbetet med att öka kunskapen inom EU-frågor. Genom en ökad kunskap ska även engagemanget och delaktigheten i EU-frågor öka.

eu-handslaget-parterna
Från vänster Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Göran Arrius, SACO, Eva Nordmark, TCO, Ann Linde, EU- och handelsminister, Carola Lemne, Svenskt Näringsliv, Lena Dahl, Sveriges kommuner och Landsting (SKL), och Eva Liedström Adler, Arbetsgivarverket.

Med en växande populism i Europa och ett ökat antal missuppfattningar om EU:s arbete står EU inför svåra utmaningar. Efter utredningen ”EU på hemmaplan”, som publicerades i början av året, uppmärksammades bristande EU-kunskaper hos de svenska medborgarna, vilket i sin tur leder till minskat inflytande och delaktighet i beslut inom EU. Dessa EU-handslag är därför startskottet i regeringens arbete för att stärka Sveriges röst i EU.

Medborgare och civilsamhälle måste ges bättre förutsättningar att aktivt delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas på EU-nivå. Därför tar vi idag i hand på att öka kunskapen om EU och stärka möjligheten till delaktighet i EU-arbetet, säger Ann Linde, EU- och handelsminister.

Handslagen ingick med LO, TCO, Saco, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv och Arbetsgivarverket, samt ett med Europaparlamentet och EU-kommissonens kontor i Sverige. En rad åtgärder framfördes under handslagen för ökad kunskap, förbättrad information och stärkt delaktighet i Sverige inom EU-arbetet. Förutsättningarna för att delta i EU-relaterade arbeten ska förbättras. Ett av förslagen som lades fram är ”Europaparlamentets ambassadörsskola” i syfte att öka medvetenheten genom att ge ungdomar kunskap inom EU och Europaparlamentet. Detta program ska introduceras på högstadie- och gymnasieskolor i alla medlemsländer.

 

Åtgärder som regeringen vill vidta för att stärka kunskapen om EU och Sveriges inflytande:

1. Ett pilotprojekt i form av ett EU-sakråd ska framställas under våren 2017 för en bättre dialog med arbetsmarknadens parter och civilsamhället.

2. Myndigheternas delaktighet inom EU-frågor ska förbättras.

3. Information om EU från bland annat Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) ska bli mer lättillgänglig och nå ut till fler.

4. Öka kunskapsnivån bland förtroendevalda och tjänstepersoner genom skräddarsydda utbildningar.

5. Ökad utbildning inom EU-frågor för lärare och skolor.

 

 

Läs mer om EU-handslaget här

Läs mer om förslagen här

Läs mer om utredningen ”EU på hemmaplan” här

17 Jan 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information