Vinterns nummer av tidskriften Panorama finns ute nu

I vinterns nummer av Panorama – ”EU contribution strengthens UN global urban agenda” uppmärksammas bland annat EU-kommissionären Corina Cretu, med ansvar för regional utveckling, som sammanfattar 2016 års bedrifter och tittar framåt mot 2017 års utmaningar. Även EU:s strategi för Östersjöregionen uppmärksammas och huvudreportaget tittar på EU:s deltagande i Habitat lll konferensen i Quito, Ecuador, där EU kunnat utbyta erfarenheter från hela världen när det kommer till hållbar stadsutveckling.

160118PanoramaNr59

I detta nummer av Panorama hittar ni innehållsrika reportage om till exempel 2016 års framgångsrika Europeiska vecka för regioner och städer (EUWRC), utvärdering av 2007-2013 års programperiod samt en blick in i framtiden för EU:s strategi för Östersjöregionen. I detta nummer av Panorama tittar man även djupare på den nyskapade franska regionen Grand Est och ett axplock av deras framgångsrika projekt samt en del bidrag från Polen, Italien, Rumänien, Grekland, Nederländerna samt ett projekt från södra delarna i Östersjöregionen.

Panorama ges ut av EU-kommissionen kvartalsvis för att informera om aktuella händelser inom Europas regionalpolitik och detta nummer är utgåva nr 59.

Läs hela nya Panorama nr 59 här.

/ Anna Lundgren

18 Jan 2017 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information