Återblick på TEN-T Days 2018

North Sweden deltog den 25–27 april på TEN-T Days i Ljubljana, Slovenien, EU-kommissionen DG MOVE:s stora årliga sammankomst för diskussioner om utveckling av EU:s transportpolitik inom TEN-T systemet.

TEN-T Days anordnas årligen av EU-kommissionen DG MOVE. I år deltog fler än 2300 transportexperter och beslutsfattare, däribland fyra EU kommissionärer och 26 ministrar, varav 17 från EU:s medlemsländer. Fokus låg på smart, hållbar och säker rörlighet i transeuropeiska transportnätet TEN-T och investeringar för att sammanlänka det europeiska transportsystemet. Från Sverige medverkade Mattias Landgren, statssekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth. 

tendays20180508

Günther Oettinger, EU:s budgetkommissionär och Violeta Bulc, EU:s transportkommissionär 

Violeta Bulc, EU:s transportkommissionär höll inledande och avslutande anförande på plenarsessionerna. Günther Oettinger, EU:s budgetkommissionär höll ett anförande på fredag om EU:s långtidsbudget för nästa programperiod och avslutade med ”ni kommer inte att bli besvikna på budgeten som vi presenterar den 2 maj”. 

Möten hölls för TEN-T:s nio stomnätskorridorer under ledning av respektive europeisk samordnare. Erik Bergkvist regionråd Region Västerbotten medverkade genom North Swedens försorg på mötet för Skandinavien-Medelhavet korridoren ScanMed, den enda korridor som korsar Sverige och vars sträckning idag går upp till Stockholm varifrån den avviker till Helsingfors och som på förslag från regeringen är tänkt att förlängas i kommande budgetperiod längs Norrlandskusten och öst-västligt i Norrbotten, längs Malmbanan till Narvik och längs Haparandabanan till gränspassagen, mellan Sverige och Finland. Erik Bergkvist lyfte i sitt anförande vikten av CEF för att sammanföra Europa samt av förlängning av TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet för utveckling transportsystemet i norra Sverige. 

monatentdays20180508nu

Erik Bergkvist Regionråd Region Västerbotten, Mona Mansour Senior Adviser North Sweden och Pat Cox Europeisk samordnare för ScanMed-korridoren

- Det är med stor behållning jag deltar på TEN-T Days som ger unika möjligheter att träffa branschfolk från hela EU för nätverkande och erfarenhetsutbyte. Jag har fört många konstruktiva samtal med nyckelpersoner från nationell nivå och EU för och om utveckling av transportsystemet i norr utifrån ett TEN-T/CEF perspektiv, säger Mona Mansour på North Sweden. 

mona2tentdaysss20180508

Martin Zeitler rådgivare till Pat Cox, ScanMed-korridoren, på DG MOVEAnnelie Mannertorn på Näringsdepartementet, Mona Mansour på North Sweden, Wojciech Sopinki rådgivare till Brian Simpson, MoS-korridoren, på DG MOVE 

En delegation från Norrbotten och Västerbotten fanns på plats i Ljubljana. I anslutande utställningshall medverkade 100 utställare om pågående CEF-projekt och andra innovativa transportlösningar och teknik, inklusive ett innovativt flygplan som drivs av elbränsle. Norrbotniabanan  vars monter var välbesökt, visade upp pågående CEF-projekt för vilket 100 miljoner EUR erhållits i medfinansiering från CEF. Även Botniska korridoren ställde ut med Norrbotniabanan. Ett nytt inslag i årets TEN-T Days var ett pitching forum som förde samman innovatörer av futuristiska mobilitetslösningar tillsammans med investerare. 

Pitch Forum

Pitchforum sammanför entreprenörer och investerare

Ta del av talarpresentationer från det officiella programmet här

Ta del av bilder från TEN-T Days 2018, alla sessioner samt inspelningar av plenarsessionerna här 

Läs vår nyhet om EU:s budgetförslag för CEF-förordningen för nästa budgetperiod 2021-2027. 

/Mona Mansour

 

08 Maj 2018 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information