Energimyndigheten energieffektiviserar

Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

Via projektet kan stöd sökas på en rad områden för att förbättra företags energieffektivisering. Detta kan exempelvis vara finansiellt stöd till kompetensförbättring, inköp av konsulthjälp till företaget inom frågan, eller, för att finansiera merkostnad som krävs vid eventuell effektivisering av energianvändning för företag.

Företag som söker inom projektet kan få finansierat upp till 70% av kostnader till stöd för energieffektivisering beroende på storlek av åtgärd. Ett krav för att söka är att företagen i fråga ska ha genomfört en energikartläggning av verksamheten, detta för att säkerhetsställa att företaget har grund för vilka åtgärder som krävs för genomförande av eventuell effektivisering.

Projektet är ett i ledet av många för att förbättra energieffektivisering för företag nationellt i Sverige. Förutom projektet finns även i Sverige 15 stycken regionala energikontor initierade av energimyndigheten med kompetens om hur energieffektivisering kan praktiseras samt för att ge stöd kring ansökan till projekt av ovanstående typ.

20 miljoner svenskar kronor är avsatt till projektet och ansökningar är i nuvarande ansökningsperiod öppen fram till 31:e augusti. Projekt som beviljas stöd kan tidigast ha startat 2018-05-28 och som längst pågå till 2020-06-30.

Läs mer om projektet:

Ta del av den fullständiga utlysningen:

EU uppmärksammar projektet på sin hemsida för regional utveckling:

/Andreas Andersson Kurdve

 

20 Jun 2018 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information