EU och den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

Under den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november uppmärksammas problemet med könsbaserat våld världen över. Från den 25 november till den 10 december pågår kampanjer på olika platser i världen i syfte att motverka våld. 2018 års tema är Orange the World: #HearMeToo, vilket bland andra EU-parlamentet i Bryssel och Piteå Science Park uppmärksammade genom att lysa upp sina byggnaderna i färgen orange.

Den 25 november varje år uppmärksammas den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Syftet med dagen är att synliggöra och bekämpa våldet mot kvinnor i världen genom att engagera olika aktörer, som nationella regeringar, privatpersoner, organisationer, NGO:s och övriga till att skapa projekt och initiativ. Dagen uppstod 2009 efter initiativ från UN Womens, projekt UNiTE to End Violence against Women.  Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, är även startskottet för en 16 dagar lång global kampanj med aktiviteter mot könsbaserat våld som den pågår till den Internationella dagen för mänskliga rättigheter. Årets tema är Orange the World: #HearMeToo, som uppmärksammar kvinnors och flickors egna berättelser och upplevelser.

Färgen orange lyste även upp Science Park i Piteå

Den 25 november uppmanades människor att bära färgen orange eller en fackla som symbol för att visa solidaritet och visa sitt stöd mot våld mot kvinnor. Färgen ska symbolisera en värld utan våld mot kvinnor samt en ljusare framtid. På flera platser i världen uppmärksammades detta genom att lysa upp kända byggnader och monument i färgen orange. I Bryssel var EU-parlamentsbyggnaderna upplysta och i Sverige valde bland annat Globen i Stockholm samt Piteå Science Park att lysa upp sina byggnader i orange färg.

– Genom #metoo har det blivit tydligt hur vanligt det är med sexuella trakasserier och våld mot kvinnor. Vi vill bidra till en förändring där flickor och kvinnor inte ska behöva vara rädda för våld och trakasserier, säger Helena Karlberg, vd för Piteå Science Park.

EU:s satsar på att förebygga våld mot kvinnor

Våldsprevention är ett globalt problem, som kan lösas genom att sammarbeta mellan olika organisationer och aktörer på internationell och lokal nivå.

EU har deltagit samt är initiativtagare till flera internationella projekt för att förhindra våld, tvångsäktenskap och könsstympning. Tillsammans med FN har EU skapat projektet Spotlight Initative, som fokuserar på våldsprevention samt att ge våldsutsatta kvinnor en möjlighet att höras i samhället, där de tidigare riskerats att tystas ner. Projektet är flerårigt och har finansierats med 500 miljoner euro.

– Stöd och solidaritet från var och en av oss kan uppmuntra kvinnor att gå vidare ifrån lidande. Idag vill jag inbjuda oss allihop att reflektera över detta - lösningen på problemet med våld mot kvinnor börjar med oss var och en, säger ordförande i utskottet för kvinnors rättigheter Vilija Blinkevičiūtė (S’&D, Litauen).

Läs mer:

International Day for the elimination of violence against women, FN:s hemsida

Om projektet Call to Action on Protection from Gender-Based Violence in Emergencies initative

Om projektet Spotlight Initiative

Om Piteå Science Parks uppmärksammande

/ Stina Skoglöf

03 Dec 2018 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information