EU satsar 150 miljoner euro på frukt & grönsaker i skolan

Frukt, mellanmål, grönsaker och mjölkprodukter ska ges till skolor inom EU. Det främsta syftet är att förbättra barns hälsa men man vill även satsa på att barnen utbildas inom näringslära. Totalt sett berörs 30 miljoner barn i EU under läsåret 2018/19.

För att effektivisera tidigare projekt slår man nu ihop de till ett gemensamt program, där EU satsar 150 miljoner euro på att distribuera frukt och grönsaker till skolor inom EU under läsåret 2018/19. Det är frivilligt för medlemsländerna att delta i projektet och glädjande är att alla har valt att delta under det kommande läsåret. Under föregående läsår berördes 20 miljoner elever av projektet.

Valet av produkter och livsmedel ska grundas på hälso-och miljövänliga alternativ. Alternativ som lokalproducerade livsmedel eller livsmedel efter säsong, men även korta transportsträckor eller ekologiska alternativ bör uppmanas att användas från medlemsstaterna. Produkterna får inte innehålla tillsatt fett, salt eller socker, dock kan de nationella hälsomyndigheterna godkänna produkter som innehåller detta i en begränsad mängd.

Utbildningsprogram i näringslära

Förutom fokus på livsmedel satsar projektet även på utbildning och andra aktiviteter för skolelever. Syftet är att förbättra elevernas kunskaper inom näringslära samt att öka förståelsen kring hur livsmedel produceras och deras ursprung. EU-medlemsländerna kan själva välja att anpassa utbildningsprogrammet och produkterna, samt att utöka projektet med nationella medel.

– Jag är mycket glad över det nya skolprogram som införs i morgon, säger jordbrukskommissionär Phil Hogan. Programmet är ett värdefullt stöd för miljoner skolbarn och tusentals jordbrukare i EU. Framför allt under de senaste åren har stödet visat sig vara särskilt viktigt för jordbrukarna, och de ökade anslagen understryker stödets betydelse. Dessutom är det nya programmet i linje med mitt mål att prioritera förenkling genom att de tidigare skolmjölks- och frukt- och grönsaksprogrammen nu slås samman till ett enda program. Tillsammans med kommissionärerna Andriukaitis och Navracsics har vi inlett ett initiativ för att främja en hälsosam livsstil, och där kan programmet spela en viktig roll.

Sverige deltar i EU:s mjölkprogram men inte i grönsaksprogrammet. Syftet med att delta i mjölkprogrammet är att säkerställa att elever erbjuds mjölk vid måltiderna i skolan samt att informera om mjölkens hälsobringade effekter.

/ Stina Skoglöf

Läs mer:

Pressmeddelande från kommissionen: barn får mjölk, frukt och grönsaker tack vare EU-program

Europeiska kommissionen: Frukt, grönsaks-och mjölkprogrammet

Jordbruk och landsbygdsutveckling: Sveriges mjölkstrategi i skolan under åren 2017/18-2022/23

12 Sep 2018 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information