Färdplan klimatneutralt EU

EU-kommissionen antar 2050 klimatstrategin med sikte på ett klimatneutralt EU år 2050. Europa kommer därmed vara världens första stora ekonomi som ställer om till klimatneutralitet. Färdplanen stakar ut riktlinjerna för EU:s minskningar av utsläpp av växthusgaser fram till 2050.

Färdplanen som presenteras idag av EU-kommissionen sätter en rad scenarier för att åstadkomma minskade koldioxidutsläppen till 2050 och därmed förhindra den skadliga globala uppvärmningen. Scenarierna visar på långtgående förändringarna och stora investeringar som kommer att krävas för att efterfölja överenskommelsen i Parisavtalet vilket är avgörande för att den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5C enligt IPCC:s rapport (FN:s mellanstatliga panel om klimatförändringar) som publicerades i oktober 2018. 

Climate neutral Europe

Det kan krävas upp till 175-290 miljarder euro per år i ytterligare investeringar i Europa varav de flesta skulle behöva tillhandahållas av företag och hushåll enligt EU-kommissionen. EU-kommissionär Miguel Arias Canete säger att Europa betalar idag 266 miljarder euro per år i energiimport. I ett klimatneutralt Europa kommer energiimporten att falla med över 70% ”Så de pengar vi sparar kan vi investera i modernisering av vår ekonomi istället. ” Utsläppen i EU har redan minskat med 22% under perioden 1990-2017 och samtidigt har EU:s ekonomi växt med 57% procent under samma period. Ett klimatneutralt scenario förväntas Europas BNP växa med upp till 2% per år 2050 jämfört med business as usual-scenario.

EU-kommissionen förbereder sig nu för tuffa förhandlingar nästa vecka vid FN:s klimatmöte i Katowice, Polen, COP24. Under COP24 kommer länderna som skrivit under Parisavtalet att förhandla om hur klimatöverenskommelsen ska omsättas i praktiken. 

Events

FN:s klimatmöte COP24 i Katowice

EU och klimatet – inför COP24 - Den 3 december anordnar EU-kommissionen i Sverige ett  seminarium om de breda klimatfrågorna utifrån ett globalt och EU perspektiv inför kommande FN:s klimatmöte COP24 den 3-14 decemberi Katowice i Polen. I COP24 kommer diskuteras hur den globala uppvärmningen ska kunna hejdas med utgångspunkt i Parisavtalet och den nyligen publicerade IPCC rapporten om 1,5-gradersmålet. IPCC-rapporten utgör en vetenskaplig bas för framtida internationella klimatåtgärder främst inom ramen för Parisavtalet. Seminariet webbstreamas på EU-kommissionens Facebooksida. Anmälan

/Mona Mansour

28 Nov 2018 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information