Regeringen föreslår förlängning av ScanMed

Infrastrukturminister Tomas Eneroth meddelade den 21 mars 2018 att Sverige har lämnat in en förfrågan till EU-kommissionen om att förlänga stomnätskorridoren Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) till norra Sverige.

- Jag har skickat en förfrågan till EU-kommissionen om att förlänga den korridoren som idag slutar i Stockholm. Vi vill visa att vi faktiskt är en regering för hela Sverige därför är det viktigt att visa att vi också tar ansvar för en bra infrastruktur även i Norrland säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) till SVT.

Regeringen vill att stomnätskorridoren Skandinavien – Medelhavet ScanMed, ska förlängas längst Norrlandskusten och vidare över Haparandabanan, Malmbanan samt till Oslo via Örebro. Det är ett viktigt besked för flera infrastrukturprojekt i framförallt norra Sverige som, om förslaget realiseras, får förutsättningar att ansöka om medfinansiering från CEF-fonden för ett sammanlänkat Europa. I och med att EU prioriterar utbyggnad av stomnätskorridorerna allokeras idag närmast 80% av budgeten inom CEF just till projekt längs dessa stomnätskorridorer, och troligtvis kommer fallet vara även för kommande programperiod. En förlängning innebär dessutom en möjlighet för berörda regioner att samverka i det transeuropeiska samarbetet för transport.

ScanMedkorridoreren

Den tänkta förlängda stomnätskorridoren Scandinavian-Mediterranean

– Det finns ett starkt intresse i frågan från regionala aktörer och det är därför glädjande att i dag kunna lämna detta besked. Jag har goda förhoppningar om att EU-kommissionen kommer att lyssna på det svenska önskemålet – inte minst då det också finns ett starkt finskt intresse i frågan, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

North Sweden European Office arbete för ScanMed-förlängning

Det är efter mångårigt arbete från norra Sverige genom North Sweden som EU öppnat för denna möjlighet. Det regeringen föreslår nu är i linje med det vi aktivt verkat för och avser förlängning av ScanMed längst Norrlandskusten och vidare över Malmbanan till svensk-norska gränsen och till gränspassagen Haparanda-Tornio. Det innebär att ScanMed kommer att omfatta den Botniska korridoren i sin helhet på svensk sida samt Malmbanan.

I vårt arbete på North Sweden har vi haft ett starkt stöd från EU-kommissionen DG MOVE och från europeiska samordnaren för ScanMed Pat Cox som på ett mycket tidigt stadium insåg behov, fördelar och möjligheter av förbättrade och närmare kopplingar av TEN-T-systemet till den Europeiska Arktis. Förlängning av ScanMed medför ett ökat stöd från EU och nationell nivå till regionen för att utveckla transportsystemet på den tungt trafikerade Malmbanan Luleå-Kiruna-Narvik och för samordningen med Norge och Ofotbanen, på kopplingen Haparanda/Tornio där två korridorer i så fall möts (spårviddsskillnad, bron, elektrifiering Finland) och längst Norrlandskusten på Norrbotniabanan Umeå-Luleå som är flaskhalsen i det svenska transportnätet. Dessutom uppmärksammas nu också andra stråk och flaskhalsar i transportsystemet i regionen exempelvis behov av en järnväg mellan Kolari i Finland till Svappavaara i Sverige och på att färdigställa sjömotorvägen genom Midway Alignment mellan Umeå och Vasa.

 

Den 22 februari 2018 antog Europaforum Norra Sverige ett positionspapper om EU: s framtida transportpolitik. Förlängning av ScanMed är en av prioriteringarna som identifieras i positionspappret. Andra utmaningar återstår. Vi ser därför fram emot ett fortsatt konstruktivt samarbete för en positiv utgång i förhandlingarna om Europeiska Unionens fleråriga budgetram (MFF) för tidperioden 2021-2027. 

EU-kommissionen presenterar MFF-förslaget den 2 maj och förordningsförslaget för CEF den 29 maj. 

/Mona Mansour


Läs regeringens pressmeddelande

Läs Norrbottens Handelskammares pressmeddelande 

EFNS antar positionspapper om EU:s framtida transportpolitik

EFNS adopts position paper on EU's future Transportpolicy

In English

 

 

28 Mar 2018 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information