Sacharovpriset för tankefrihet 2018

Sacharovpriset är Europaparlamentets pris för att hedra dem som kämpar för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Det årliga priset som instiftades 1988 och är uppkallat efter den ryske fysikern och politiskt oliktänkande Andrej Dmitrijevitj Sacharov ges till personer som har gjort betydande insatser i kampen för mänskliga rättigheter över hela världen.

En av EU:s värdegrunder är respekten för de mänskliga rättigheterna. Genom lagstiftningsåtgärder, valövervakning, månadsvisa människorättsdebatter och att förankra de mänskliga rättigheterna i sina handelsavtal med omvärlden bekämpar Europaparlamentet kränkningar mot mänskliga rättigheter. Ett ytterligare sätt att stödja dessa rättigheter är att årligen dela ut Sacharovspriset för tankefrihet till någon som gjort betydande insatser för de mänskliga rättigheterna. 

Politiska grupper eller grupper med minst 40 europaparlamentariker kan nominera till Sacharovpriset. Utrikes- och utvecklingsutskotten röstar, baserat på nomineringarna, fram tre finalister. Därefter väljer talmanskonferensen, bestående av talmannen och ledarna för de politiska grupperna, vinnaren.

2018 års pristagare

Den 25 oktober presenterade Europaparlamentets ordförande, Antonio Tajani, årets vinnare av Sacharovpriset. Priset tilldelas den ukrainske filmregissören Oleg Sentsov som uppmärksammats för sin livsfarliga kamp för frisläppandet av politiska fångar i Ryssland och resten av världen.

Oleg Sentsov har dömts till 20 års fängelse på grund av att han anklagas för att ha konspirerat terroristiska gärningar gentemot rysk ”de facto” lag på Krimhalvön.

- Through his courage and determination, by putting his life in danger, the film maker Oleg Sentsov has become a symbol of the struggle for the release of political prisoners held in Russia and around the world. By awarding him the Sakharov Prize, the European Parliament is expressing its solidarity with him and his cause. We ask that he be released immediately. His struggle reminds us that it is our duty to defend human rights everywhere in the world and under all circumstances, sade Europaparlamentets ordförande Tajani.

Ceremonin för Sacharovpriset kommer att hållas i Strasbourg den 12 december.

Här kan du läsa mer om alla nominerade till priset.

Här hittar du mer information om Sacharovpriset, tidigare pristagare och hur Europaparlamentet stödjer mänskliga rättigheter.

/Michaela Wikdahl

29 Okt 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information