Ta med dig dina digitala abonnemang när du reser inom EU

På grund av nationella begränsningar har många upplevt hur deras digitala tjänster och abonnemang ofta förbjuder visning av visst material vid resor utomlands. En TV-serie som går utmärkt att titta på hemma i Sverige via exempelvis Netflix eller HBO kanske inte kan visas för samma användare när denne är på semester utanför Sverige. Den 1 april 2018 blir det dock genom ett nytt EU-direktiv möjligt att se på allt tillgängligt material som finns i det EU-land som abonnemang tecknades oberoende vart det används i EU.

20180321Digitalsinglemarket

Smidiggör resor för medborgare inom EU.

Felmeddelande såsom: ”Det här materialet kan inte visas i det land du befinner dig i” har länge irriterat många på semester, men nu är förändring på ingång. Den 1 april 2018 införs nya regler vilket medför att du som EU-medborgare kan ta med ditt abonnemang på semester utan att förlora tillgänglighet till visst material på grund av geografisk begränsning.

Införandet av de nya reglerna är ett steg i ledet att fullgöra den gemensamma digitala marknaden inom EU. En annan regel i linje med det och som infördes förra året är att roamingavgiften på mobilt internet i hela EU slopades och mobilsamtal därmed kostar som hemma även när mobilen används i andra länder inom EU.

Tjänster likt SVT-Play som är gratis för användare kan också bli tillgängliga i hela EU om de som tillgodoser tjänsten väljer att inkluderas under de nya reglerna, men de blir inte tvingade till det. I ett första steg är det betaltjänsterna som måste inordna sig i de nya reglerna. I framtiden är dock målet att den digitala marknaden ska vara helt gemensam för hela EU, något som då även involverar tjänster som inte kräver abonnemang och därmed att vi kan förvänta oss att helt fritt även kunna se på gratistjänster t.ex. Youtube, utan geografiska barriärer inom EU. Något uppsatt framtida datum för detta har dock ej presenterats ännu.

Läs mer om de nya reglerna här:

Läs mer om EU:s gemensamma digitala marknad här:

/Andreas Andersson Kurdve

23 Mar 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information