EU föreslår finansiering till Malmbanan genom Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

Connecting Europé Facility (CEF), eller Fonden för ett sammanlänkat Europa, har som huvudsyfte att främja gränsöverskridande samarbeten och lösningar inom de europeiska transport-, energi- och telekomnäten. Nu föreslår EU finansiering för 55 miljoner till 5 projekt där svenska partners ingår – huvuddelen går till ERTMS på Malmbanan.

Finansiering till Malmbanan

Connecting Europe Facility (CEF), eller Fonden för ett sammanlänkat Europa, har som huvudsyfte att främja gränsöverskridande samarbeten och lösningar inom de europeiska transport, energi och telekomnäten. Varje år har CEF utlysningar för projekt inom dessa tre olika områden. Nu föreslås bland annat 5 projekt med svenska partners, att beviljas totalt 71 miljoner euro, varav svenska aktörer får ca 55 miljoner, och huvuddelen - 44 miljoner euro - går till att ERTMS på malmbanan.

Den 25 mars tog medlemsländerna i CEF-rådet ställning till EU-kommissionens förslag om fördelningen av finansieringen. Det formella beslutet fattas av EU-kommissionen efter att Europaparlamentet framfört sina åsikter.

Utveckla Malmbanan genom standardisering och digitalisering

Enligt trafikverket innebär ERTMS ett teknikskifte på den svenska järnvägen. Ett skifte som där den svenska järnvägen går in i ett standardiserad och digitaliserat system. Införandet av ERTMS innebär att det gamla systemet, ATC med optiska signaler vid spåret som visar rött eller grönt, ersätts med hyttsignalering som säkerställer att tågföraren får körbesked och annan information direkt in på en monitor på sitt fordon. Detta innebär att föraren lättare får ta del av viktig information snabbt och på ett mer säkert sätt.

ERTMS innebär även högre driftkompatibilitet. ERTMS är EU-standard, vilket betyder att när hela systemet är fullt utbyggt kommer hela EU-området ha samma typ av signalsystem, vilket i sin tur gör det enklare att använda gränsöverskridande järnvägstransport.

ERTMS på Malmbanan

Malmbanan är Sveriges tyngst trafikerade järnväg och en av de viktigaste för transport av människor och gods. Mellan Kiruna och Narvik går det idag sammanlagt 22 malmtåg per dygn i båda riktningarna och mellan Malmberget och Luleå går 10 tåg per dygn.

Då Malmbanan är enkelspårig har bangårdarna en central roll för att trafikeringen ska kunna ske med god kapacitet. ERTMS på Malmbanan bidrar därför till att göra driften säkrare, effektivare och kommer att underlätta för lokförarna.

ERTMS på Malmbanan kommer att omfattas av Riksgränsen-Boden, inklusive Kiruna-Svappavaara och Gällivare-Koskullskulle, samt även sträckan Boden-Luleå, som hör till stambanan genom övre Norrland men som brukar räknas som hörande till Malmbanan.

Samtliga projekt med svenska aktörer som föreslås:

  • ERTMS Malmbanan -Trafikverket - 44,0 miljoner euro
  • ITS Nordic Way3 – Trafikverket - 5 miljoner euro
  • FED-e-rated - Trafikverket och Sjöfartsverket - 1,9 miljoner euro
  • Smart, electronic and autonomous multimodal transportation system and port operations - DFDS Logistics AB och Volvo Technology AB - 3,6 miljoner euro
  • Intelligent Sea - Integrated digital services for efficient and safe maritime navigation - Stockholms hamn - 150 000 euro

 

Läs mer om ERMTS.
Läs mer om Malmbanan. 
Läs mer om ERMTS på malmbanan.
Läs mer om de svenska projektet som föreslagits för CEF-finansiering.

/Clara Lundén 

26 Mar 2019 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information