EU investerar tre miljarder euro i projekt inom Erasmus+

EU-kommissionen har lanserat 2020 års utlysningar för projektstöd inom ramen för Erasmus+, programmet för rörlighet och gränsöverskridande samarbete inom utbildning, träning, ungdomsarbete och sport. 3 miljarder euro ska investeras i unga européers möjlighet att studera, träna eller praktisera utomlands under 2020.

Utlysningen

Utlysningen gäller samtliga ansökningsomgångar som kommer att vara öppna för projekt under 2020. Offentliga eller privata organisationer som bedriver projekt inom någon sorts utbildning kan ansöka om att ta del av finansiering inom programmet. Budgeten för utlysningen ligger på över 3 miljarder euro, vilket är en ökning på 12% jämfört med 2019. EU-kommissionen presenterar även en fortsatt satsning på 2019 års initiativ, Africa-Europe Alliance for Sustainable Investment and Jobs. Denna satsning syftar till att även inkludera afrikanska studenter och afrikansk personal i Erasmus+ programmet. Tibor Navracsics, kommissionär för utbildning, kultur, ungdom och idrott, kommenterade utlysningen:

"Jag är mycket nöjd med att EU 2020 kommer att investera mer än 3 miljarder euro i Erasmus +. Det kommer att göra det möjligt för oss att öppna fler möjligheter för unga européer att studera eller utbilda utomlands och göra det möjligt för dem att lära sig att utveckla en europeisk identitet”.

Stöd vid ansökan

I samband med projektutlysningen har EU-kommissionen aktualiserat programhandledningen till Erasmus+ inför 2020. Handledningen presenterar detaljer kring programmets prioriteringar, finansieringsmöjligheter samt information om hur man deltar i programmet. Universitets- och högskolerådet (UHR) kommer i anslutning till utlysningen att anordna ansökningsseminarier vilka ska ge stöd och råd i utformandet av en projektansökan. Dessa seminarier kommer anordnas vid olika tillfällen under hösten och våren där vissa av dem kommer ske digitalt.

De relevanta programområdena är:

· Mobilitet med inriktning på lärande

· Strategiska samarbetsprojekt för innovation och utbyte av goda exempel

· Stöd till politiska reformer

· Jean Monnet-insatser

· Insatser inom idrott

/ Linnea Andersson

Läs kommissionens pressmeddelande 

Lär mer om Erasmus + programguide 

Läs mer om alla utlysningar

11 Nov 2019 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling, turism och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Julia Hanson

Mer information