EU satsar ytterligare 800 miljoner euro på transeuropeiska energinätverket TEN-E

Den 23 januari meddelade EU-kommissionen vilka projekt som beviljas stöd från CEF-Energi.  Totalt utdelas 800 miljoner euro  till 14 projekt. 

Den 23 januari godkände Rådet det förslag som EU-kommissionen presenterade om att godkänna 14 projekt från ansökningsomgången för CEF-Energi 2018. Dessa projekt erhåller tillsammans 800 miljoner Euro i stöd. CEF är EU:s finansieringsmekanism för att genomföra och utveckla transeuropeisk infrastruktur inom områdena transporter, telekom och energi. CEF-Energi avser att åstadkomma ett t sammankopplat och modernt transeuropeiskt energi nät, en av de centrala delarna av den europeiska energiunionen.

De godkända projekt rör elektricitet, smarta energinät samt gasledningar och koldioxidinfrastruktur.

- 323 miljoner euro  till ”Baltic electricity synchronisation project”, projektet för synkronisering av baltisk el. De baltiska EU-länderna är i dagsläget kopplade till Rysslands centrala distributionsanläggning, vilket förhindrar ländernas fulla integration i EU:s elmarknad. Projektet ska öka säkerheten kring tillgång och stabilitet hos elsystemen i regionen genom att sammankoppla dem med det europeiska kontinentala nätverket.

- 91 miljoner euro  till ACON SG-projektet, som ska modernisera och förbättra elnätet mellan Tjeckien och Slovakien. Anslaget kommer att bidra till utveckling av det smarta energinätet i regionen.

-  6,5 miljoner euro till en studie för utvecklandet av koldioxid-infrastruktur som kommer utföras i Rotterdams hamn. Syftet med koldioxid-infrastruktur är att transportera koldioxid från utsläpp till en förvaring för att minska utsläppens påverkan på miljön. Studien ska leda till en etablering av ett gränsöverskridande koldioxidnätverk i nordvästra Europa.

- 215 miljoner euro gå till det Baltiska gasledningsprojektet, som ska skapa en ny ledning mellan Polen och Danmark. Ledningen ska säkra tillgång och marknadsintegration i regionen.

Läs mer om anslag till TEN-E här.

/Clara Lundén

29 Jan 2019 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information