Europeiska Regionkommittén lanserar politisk enkät för regionala och lokala politiker för att öka integration av nyanlända

Europeiska Regionkommittén prioriterar integration av nyanlända högt och vill se en ökad budget till asyl- och migrationsfonden inför kommande budgetperiod så att åtgärder för integration i EU intensifieras. Regionkommittén har därför lanserat en enkät för integrationsfrågor i syfte att förbättra integrationslagstiftning, öka finansiering för integrering samt tillhandahålla erfarenhetsutbyte mellan EU:s medlemsländer. Genom detta initiativ kan regionala och lokala politiker runt om i EU utveckla och främja förslag till EU-politik för integrering av nyanlända.

Europeiska regionkommittén efterfrågar ökad budget till integration

Europeiska regionkommittén höll den 9–10 oktober 2018 plenumsammanträde där EU-kommissionens budgetförslag för utformningen av asyl och migrationsfonden (AMF) diskuterades. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker hade tidigare sagt att EU:s AMF-fond inför kommande budgetperiod skulle motsvara 10.4 miljarder euro över sjuårsperioden, vilket hade inneburit en ökning med 51 % i jämförelse med dess nuvarande budget. Regionkommittén har inte varit nöjda med EU-kommissionens förslag och menat att budgeten borde öka så att den motsvarar 16,2 miljarder Euro.

Regionkommittén fruktar att EU-kommissionen bygger murar

Regionkommitténs generalrapportör för asyl och migrationsfonden, Peter Bossman, har motiverat den föreslagna ökningen med att EU-kommissionen främst fokuserar på EU:s yttre gränser och därmed gränskontroller. Bossman menar att lösningen på problemet med integration och det historiskt enorma migrationsflödet till Europa som belastat många medlemsländer ligger i att fokusera på alla aspekter; det vill säga irreguljära flyktingar, asylsökande, legal migration, integration samt att belysa grundorsaken till migration.

- Beslutet att utelämna ’integration’ från fondens namn är talande och störande, vi fruktar att den generella strategin fokuserar på att bygga murar istället för att hitta en balanserad strategi inom ramen för migrationsmanagement. Europa behöver på allvar fundera över hur EU kan integrera nyanlända i vårt samhälle, sa Bossman angående EU-kommissionens förslag.

Medverka i enkät för integrationsfrågor och visa på lokala fördelar!

Då en del i Regionkommitténs integrationssatsning har varit att få till stånd ett politiskt forum inom området, introducerar Regionkommittén nu en enkät om integration som syftar till att utveckla och främja EU-politiska förslag och finansiering för integration av nyanlända. Regionkommittén hoppas därigenom skapa ett positivt narrativ genom att visa på fördelar med integration för EU:s regioner, städer och landsbygdsområden.

Offentliggörandet av enkätens resultat förväntas ske den 10 april 2019 då Regionkommitténs plenumsammanträde äger rum och tanken är att det ska följas upp av konferenser och diskussioner inom integrationsområdet.

Initiativet från Regionkommittén genomförs i samarbete med EU-kommissionen, AER (Assembly of European Regions), CEMR (Council of European Municipalities and Regions) och CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) samt Eurocities.

För att som regional- eller lokalpolitiker delta i enkäten, klicka här.

Läs pressuttalandet från Europeiska regionkommitténs möte från oktober 2018 ”EU needs to give much more money to the integration of immigrants”.

/Hannes Wigerfelt

26 Mar 2019 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information