Finland och Estland först med att implementera e-recept över landgränser

Finland och Estland blir de första europeiska länderna som använder sig av digitala medicinska recept över landsgränser som är en del av EU:s direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso-och sjukvård. Detta är ett viktigt steg i processen som syftar till att stärka patienter och göra dem mer självständiga genom i detta fall tillhandahålla hälsodata och säkerställa en kontinuerlig vård.

2011 antogs Europeiska rådet och Europaparlamentets direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Direktivet innebär att en EU-medborgare som flyttar från sitt hemland, på ett smidigt sätt kan få fortsatt vård i ett annat EU-land. För att detta ska bli verklighet introduceras följande gränsöverskridande strategierna i EU:s medlemsländer:

  1. E-recept (ePrescription) och e-utdelning (eDispensation) tillåter alla EU: medborgare att hämta ut recept/medicin på apotek som ligger i andra EU-länder tack vara en att informationen kan skickats elektroniskt mellan länderna.
  2. Patientsummering förser läkare inom EU med bakgrundsinformation om hälsorelaterade saker så som allergier, pågående behandlingar, tidigare skador, operationer eller sjukdomar – vid sjukdomsfall eller akutvård i annat EU-land än patientens hemland.  

Finsk medborgare hämtade ut e-recept i Estland

Måndagen den 21 januari 2019 var första gången en EU-medborgare kunde hämta ut ett recept skrivet av läkarna i hemlandet, i ett annat EU-land. Finska medborgare kan nu hämta ut recept i Estland, så länge både läkare som skrivit ut receptet och apotek som lämnar ut receptet skrivit på det avtal som råder mellan de två länderna. Apoteket i Estland kan nu alltså digitalt se den finske patientens recept, utan att denne behöver ha med sig en utskrift från läkaren i hemlandet, via nya ”eHealth Digital Service Infrastructure”. Detta är en del av EU-kommissionens ”Connecting Europe Facility” och är ett steg närmare EU-kommissionens strävan efter att EU-medborgare ska kunna få god vård inom hela EU. Finland och Estlands avtal hyllas av EU-kommissionens vice ordförande för den digitala inre marknaden, Andrus Ansip, som menar på att vård ingår i principen om fri rörlighet, och att det måste vara lätt för medborgare att få vård och mediciner när de reser inom EU. Han hoppas även på att fler länder snart följer Finlands och Estlands exempel.

Nästa steg

22 medlemsländer som deltar i ”eHealth Digital Service Infrastructure” förväntas utbyta e-repept och patientsammanfattningar innan slutet av 2021. Några medlemsländer kommer förmodligen påbörja utbytet redan under 2019.

Läs mera om direktivet och Finland och Estlands samarbete här.

/Clara Lundén

23 Jan 2019 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling, turism och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Julia Hanson

Mer information