Haparanda, Gällivare och Kalix vinnare av EU-medel för gratis Wifi

Från EU-projektet tillika tävlingen ”WiFi4EU” kommer 15,000 euro delas ut till femton svenska kommuner för att upprätta offentliga nätverk. Detta är den tredje utlysningen för projektet och från North Swedens regioner är det kommunerna Haparanda, Gällivare och Kalix som medlen kommer att gå till.

Som en del i EU:s satsning ”WiFi4EU” kommer Haparanda, Gällivare och Kalix erhålla EU-medel för att sätta upp ett gratis trådlöst nätverk öppet för allmänheten. Under denna tredje utlysning av satsningen ”WiFi4EU” är Norrbottenskommunerna tre av totalt femton kommuner i Sverige som tar del av medlen. Utlysningarna utgår från en ”först till kvarn”-princip och nådde 2000 ansökningar från olika europeiska kommuner inom loppet av två sekunder.  

Totalt sett har nästan 8,000 kommuner runt om Europa fått bidrag på ungefär 150,000 kronor var för att erbjuda gratis nätverk vid en offentlig plats som i dagsläget inte har tillgång till ett öppet nätverk, så som i en park eller ett bibliotek. För kommuner som ännu inte tagit del i projektet så kommer en ny chans under nästa år då en fjärde utlysning är planerad.

Satsningen som är en del av EU-kommissionens projekt för att förbättra internetuppkopplingen i Europa, binder de deltagande kommunerna att bistå med ett öppet internetnätverk under minst tre års tid. EU-kommissionen hjälper också kommunerna att komma i kontakt med företag som kan utföra installationen av nätverken via WiFi4EU:s hemsida.

Läs mer om projektet här 

 

/Johannes Stenberg

28 Okt 2019 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information