Konsultation om EU-företaget”Shift2Rail” är öppen

EU-kommissionen har öppet samråd mellan den 11 september 2019 och 6 november 2019. Samrådet ger intressenter möjligheten att lämna sina synpunkter på ”Horisont Europa”-företaget (Joint Undertaking) ”Shift2Rail”.

Hållbara transportsätt är en viktig nyckel för Unionens arbete i såväl klimatfrågan som för att få hela Europa att växa. Järnvägstransporter är en nödvändig del i transportkedjan och i omställningen till en mer hållbar transportsektor i Europa.

I juni 2014 skapades därför ”Shift2Rail” som är ett europeiskt partnerskapssammarbete mellan EU, statliga och privata intressenter för att möjliggöra förändringar i den europeiska järnvägssektorn. Huvudfokus för partnerskapet är:

  • Digitalisering
  • Automatisering
  • Artificiell intelligens

Med hjälp av dessa fokusområden är ambitionen att uppnå ett gemensamt europeiskt järnvägsnätverk som är ett inkluderande, prisvärt och tillgängligt alternativ för resor och transporter. ”Shift2Rail” finansieras genom Horisont Europa och bidrog med ett värde av 920 miljoner Euro till en förbättrad järnvägsinfrastruktur under programperioden år 2014-2020.

Den programperioden närmar sig nu sitt slut och EU-kommissionen uppmanar nu intressenter att lämna sina åsikter och synpunkter inför nästa programperiod på vad som kan förbättras och effektiviseras.

Bland annat Luleå Tekniska Universitet deltar i projektet ”In2Rail” som är ett delprojekt inom ”Shift2Rail”, tillsammans med statliga och privata aktörer från hela EU för att genom smartare infrastruktur och bättre energitillförsel och energiutnyttjande uppnå en mer kostnadseffektiv och miljövänlig transportsektor.

Delta i konsultationen här

Läs mer om projektet ”shift2rail” här

Läs mer om Luleå Tekniska Universitets deltagande i projektet här

För mer information kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Office, North Sweden European Office, mona.mansour@northsweden.eu

 

/Oskar Helsing

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information