Ansök om praktik vid Barentssekretariatet i höst!

Det internationella Barentssekretariatet, IBS, i Kirkenes, Norge utlyser en praktiktjänst till hösten. Genom att praktisera på IBS får du arbeta med regional utveckling i Barentsregionen som utgörs av regionerna i norra EU och norra Ryssland samt lära dig om ländernas samarbete i olika frågor. Ansök senast den 22 maj!

Barents

Barentssammarbetet är ett samarbete mellan Barentsregionerna i norra i Sverige, Norge, Finland och Ryssland med fokus på hållbar utveckling. Samarbetet inkluderar en rad frågor såsom ekonomi, klimat, transport och hälsa och är uppdelat i olika arbetsgrupper. Barentsrådet är dels ett samarbete på mellanstatlig nivå, mellan EU-kommissionen och Barentsländerna som leds av ländernas utrikesministrar och en ämbetsmannakommitté på nationell nivå, dels ett samarbete på regional nivå mellan de 13 Barentsregionerna.

Det regionala samarbetet sköts av Barents regionala råd, där 13 regioner finns representerade. Från Sverige ingår Norrbotten och Västerbotten. Knutet till samarbetet är det internationella Barentssekretariatet som stöttar arbetet i arbetsgrupperna och sköter administrativa uppgifter. Västerbotten är ordförande i rådet fram till 2021.

Gör praktik i höst

Det internationella Barentssekretariatet uppmanar studerande och unga yrkesverksamma från Finland, Norge, Sverige och Barentsområdet i Ryssland att vara en del av sekretariatets team som praktikant hösten 2020. Sekretariatet ligger i Kirkenes i Norge och praktikantarbetet anpassas individuellt efter intresse, bakgrund och sekretariatets agenda.

Praktikperioden pågår tre månader under hösten 2020 start i september. I år kommer processen och tidschemat för praktiken att påverkas av Covid-19, genom restriktioner och resebegränsningar. Barentssekretariatet tillhandahåller en bostad åt praktikanten och står för en tur- och returresa till Kirkenes.

Ansökan ska innehålla ett personligt brev och CV. Tveka inte att ansöka!

Läs mer om praktiken och hur du ansöker, här.

Läs mer om Barents regionala råd där Västerbotten är ordförande, här.

19 Maj 2020 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information