Luleå Tekniska Universitet utsett till Europauniversitet

Luleå Tekniska Universitet, LTU, har utsetts till att delta i EU:s nya satsning European University Initiative inom programmet Erasmus+. Europeiska universitetsinitiativet består av allianser av lärosäten som samverkar kring tematiska områden för att utveckla kvalitén och konkurrenskraften på Europas högre utbildning. Initiativet ska samtidigt främja europeiska värderingar och identitet.

LTU är del av alliansen som ska samverka kring rymden under titeln ”European Space University of Earth and Humanity och inkluderar förutom LTU även: AGH University of Science And Technology i Polen, Heinrich Heine University Düsseldorf, University of Luxembourg och University of Toulouse. 

Varje allians tilldelas 5 miljoner euro från Erasmus+ programmet och upp till 2 miljoner euro från Horisont 2020-programmet för en tidsperiod på tre år med syftet att starta implementeringen av initiativet och för att underlätta för andra institutioner inom högre utbildning att följa efter.  

En prestigesatsning  

European University Initiative fick sin start i september 2017 när Emmanuel Macron som nyvald fransk president höll ett tal på Universitetet Sorbonne om sina visioner för Europas framtid. I talet väckte han liv i äldre idéer om europeiska universitet som en del av ett enat Europa och som bärare av EU:s värderingar. I november samma år diskuterade EU-medlemsländernas stats- och regeringscheferna idén om att etablera europeiska universitet på det sociala toppmötet i Göteborg 2017. Detta ledde fram till gemensamma slutsatser att verka för initiativet som nu fått sin andra utlysningsomgång där LTU alltså utsetts till en av deltagarna.  

En poliotomgång genomfördes 2019 där 17 europeiska universitet utsågs och efter den andra upplysningsomgången har nu totalt 41 universitet valts ut att ingå i initiativet. De är fördelade i 24 olika allianser som samverkar kring tematiska frågor.  

En full lista på de allianser som nominerats och de universitet som ingår i dessa, finns att läsa här 

Läs mer här

/Niklas Johansson

15 Jul 2020 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information