Utlysning kommunikativ kontorskoordinator

Från och med årsskiftet är North Sweden European Office, NSEO, ett kontor för hela norra Sverige genom att samla Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland i arbetet gentemot EU. Kopplat till det sker det även förändringar för personalen och samtidigt som processen med att anställa en ansvarig för regionalpolitiken under den fortsatta projektperioden för North Sweden är i slutfasen, utlyses nu också tjänsten som kontorskoordinator.

Samlat North Sweden med omflyttning personal

Det tidigare Mid Sweden European Office upphörde vid årsskiftet och gick in North Sweden European Office, som nu samlar 14 parter från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. Samtidigt med det lämnade Länsstyrelsen Norrbotten sitt huvudmannaskap i North Sweden. Till följd av att Länsstyrelsen Norrbotten lämnat, avslutar de även sitt engagemang som en av de anställande myndigheterna för North Swedens personal. Deras roll övertas från den 1 mars av Umeå Universitet, UmU. North Sweden som projekt är organisatoriskt inordnat under Region Västerbotten men anställningarna för utsänd personal i Bryssel kommer alltså framgent att ordnas via UmU för samtliga huvudmäns räkning.

Utlysning av tjänst för verksamhetskoordinering och kommunikation

I avvaktan på att få verksamhetsförändringen på plats och upprätthålla verksamheten med sammantaget sex medarbetare under sammanläggningsarbetet, har ett par vakanser till följd av personalomflyttningar fått hanteras via korttidsanställningar hos Länsstyrelsen Norrbotten, för att nu under våren utlysas via UmU till ordinarie tjänster i form av projektanställningar till och med 2023 då den nuvarande projektperioden för NSEO löper ut. För tillfället är anställning av en Senior Adviser inom EU:s regionalpolitik i slutfasen av processen och nu utlyses även tjänsten som kontorskoordinator med ansvar för Brysselkontorets löpande verksamhet såsom inköp och administration samt möteshantering med mera och att i det även samordna kommunikation och hålla i bland annat praktikanthandledning och genomförande av olika arrangemang samt hemsida och nyhetsbrev.  

Ansökningar till tjänsten ska vara inkomna senast den 28/2 till UmU. Se mer information på UmU:s hemsida, här.

Vid frågor, kontakta direktören Mikael Janson på North Sweden: mikael.janson@northsweden.eu

12 Feb 2020 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information