EU-kommissionen föreslår ökad insyn i lönesättningsprocesser

Den 4 mars lade EU-kommissionen fram ett förslag om ett nytt direktiv om lönetransparens med syftet att på sikt utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Sedan Romfördragets införande 1957 har rätten till lika lön för lika arbete varit en grundläggande princip inom EU, ändå är lönegapet idag mellan kvinnor och män i EU i genomsnitt 14 procent.

Den 4 mars lade EU-kommissionen fram ett nytt förslag om ökad insyn i lönesättningen för att säkerställa att män och kvinnor får lika lön för lika arbete. Förslaget om lönetransparens innebär bland annat att arbetssökande har rätt till löneinformation innan jobbintervjuer, att det är arbetsgivaren som behöver visa att ingen lönediskriminering förekommer samt att anställda har rätt att få information om arbetsplatsens genomsnittliga lönenivåer för män och kvinnor som utför samma eller likvärdigt arbete 

Lika arbete förtjänar lika lön. Och för att få lika lön behöver du insyn. Kvinnor måste veta om deras arbetsgivare behandlar dem rättvist. Och om så inte är fallet måste de ha möjligheter att kämpa emot och få den lön de förtjänar, sa EU-kommissionens ordförande von der Leyen i ett pressmeddelande från EU-kommissionen.  

Åtgärder för lönetransparens 

Förslaget om lönetransparens innebär dels att man ska kunna säkerställa en mer omfattande insyn i lönesättningen och dels att det ska finnas bättre tillgång till rättslig prövning om man blivit utsatt för lönediskriminering. De åtgärder som kommissionen presenterar i förslaget är att: 

  • Öka insynen i lönesättningen för arbetssökande – arbetsgivarna måste informera om den ursprungliga lönenivån i platsannonsen eller före anställningsintervjun. 
  • Informera om lönesättning för de anställda – arbetstagarna ska ha rätt att begära ut information om individuella lönesättningar och genomsnittliga lönenivåer för arbetstagare som utför samma eller likvärdigt arbete.  
  • Presentera rapporter om löneskillnader – arbetsgivare med minst 250 anställda måste kunna presentera offentlig information om löneskillnader mellan män och kvinnor i organisationen.  
  • Införa gemensam lönebedömning – om lönerapporteringen visar på en löneskillnad på minst 5 procent måste arbetstagaren kunna motivera löneskillnaderna utifrån objektiva och könsneutrala faktorer 

EU-kommissionen presenterar dessutom att det ska finnas bättre förutsättningar för en rättslig prövning för personer som utsätts för lönediskriminering. Bevisbördan ska ligga på arbetsgivaren, inte arbetstagaren och de som utsätts för lönediskriminering ska kunna få ersättning för detta. Det bör därtill, enligt det förslag som kommissionen lagt fram, införas sanktioner inom medlemsländerna för att kunna säkerställa påföljder om lönediskriminering förekommer 

EU-kommissionens förslag ska nu behandlas av Europaparlamentet och ministerrådet. Om direktivet antas har medlemsländerna två år på sig att införliva direktivet i nationell lagstiftning. Kommissionen kommer därtill genomföra en utvärdering av förslaget till direktiv efter åtta år.  

Läs mer om EU-kommissionens förslag till öka lönetransparens här.

Läs mer om EU:s jämställdhetsstrategi här. 

Läs North Swedens senaste nyhet kring EU:s arbete med jämställdhet under och efter Coronapandemin här.   

/ Matilda Albertsson  

24 Mar 2021 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information