EU-kommissionen sjösätter mekanism för transparens vid export & import av Covid-19-vacciner

I ett försök att säkerställa tillgång till Covid-19-vacciner för alla EU-medborgare och för att ta itu med den nuvarande bristen på öppenhet i EU:s vaccinexport har EU-kommissionen den 29 januari infört en åtgärd som kräver öppenhet och transparens för export så att inte låg-och medelinkomstländer både i och utanför EU hamnar på efterstjälken i vaccineringen.

Kommissionen har investerat betydande medel till utvecklingen av vaccinutvecklarnas produktionskapacitet i EU, med syftet att säkerställa snabbare leverans av vacciner till de europeiska medborgarna och för att kunna stödja planerings- och vaccinationsstrategier med det yttersta målet att skydda folkhälsan. Därför vill EU övervaka hur de medel som betalats ut enligt förhandsköpsavtalen APA (Advanced Purchase Agreement) har använts, särskilt i samband med potentiell brist på viktiga Covid-19-vacciner. Problemet ligger i att denna transparens har saknats och är avgörande just nu, enligt EU. Kommissionen är bekymrad över bristen på öppenhet kring hur vissa företag arbetar och vill ha fullständig information för att säkerställa att de fullgör sina avtalsenliga åtaganden. 

Huvudsyftet är att erbjuda en öppenhet för EU:s medborgare, vilket innebär att systemet för auktorisering och öppenhet kommer kräva att företag meddelar medlemsstaternas myndigheter om avsikten att exportera vacciner som produceras i EU.  

Om EU: s vaccinstrategi 

Den 17 juni presenterade EU-kommissionen en europeisk strategi för att påskynda distribution och tillverkning av effektiva och säkra vacciner mot Covid-19. I utbyte mot rätten att köpa ett visst antal vaccindoser inom en viss tidsram, finansierar kommissionen en del av de kostnader som vaccinproducenterna står inför i form av förhandsköpsavtal.  

Det gjordes för att kunna möjliggöra en snabb och stabil leverans så snart godkännandet för ett vaccin beviljats. 

Läs mer här  

/ Andreas Stenlund 

02 Feb 2021 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information