EU:s utbildningsministrar antar uppdaterad agenda för vuxenutbildning fram till 2030

EU:s utbildningsministrar har gett klartecken åt en ny agenda för vuxnas lärande fram till 2030 där vikten av livslångt lärande lyfts fram. Syftet med agendan är att öka anställningsbarheten och minska arbetslösheten, samt att tillgodose behovet av ny kompetens och färdigheter i omställningen mot ett mer digitalt och grönt samhälle och samtidigt bidra till återhämtningen från Covid-19-pandemin.

Den 29 november antog EU:s utbildningsministrar en resolution om en uppdaterad agenda för vuxenutbildning som ska gälla fram till 2030. I agendan lyfts vikten av livslångt lärande fram och behovet av att betydligt fler vuxna utbildar sig genom formellt, icke-formellt och informellt lärande – oavsett om det gäller att skaffa sig ny kompetens, engagera sig i samhället eller utvecklas som människor. Målet med agendan är att underlätta skapandet av förutsättningar för att hjälpa medborgarna att få rätt kunskap, färdigheter och kompetens som behövs för att öka anställningsbarheten samt tillgodose behovet av ny kompetens och färdigheter i omställningen mot ett mer digitalt och grönt samhälle och samtidigt bidra till återhämtningen från Covid-19-pandemins socioekonomiska effekter. 

I agendan, som är frivillig för medlemsländerna att följa, lyder EU-kommissionens uppmaning att vidta ett antal åtgärder; uppmuntra vuxnas lärande genom kontinuerliga utbildningsinsatser under hela arbetslivet och karriärsutvecklingsinsatser och samarbeta med andra medlemsländer. Vidare ombeds medlemsstaterna att genomföra rådsrekommendationen om validering av icke-formellt och informellt lärande.  

Agendan innehåller fem prioriteringsområden: 

  • Utveckla styrningen av lärandemöjligheter för vuxna. Inklusive reformer, nationella koordineringsgrupper och partnerskap mellan olika samhällsaktörer.  
  • Utveckla utbud och upptag av livslångt lärande. Ge en andra chans till utbildning, utöka vidareutbildningsmöjligheter och arbetslöshetsträning.
  • Utveckla tillgängligheten och flexibiliteten till vuxenutbildningar. Vuxnas lärande behöver bli mer flexibelt utifrån tid, plats, resurser, former av organisation och genomförande. Mer gratis utbildning, mer skolinfrastruktur öppen för vuxna och mer lärande under arbete.
  • Utveckla kvalitén. Genom professionalisering inom vuxenutbildning, kvalitetsstandarder och certifieringsprocess för utbildningsorganisationer. 
  • Grön och digitala omställning. De digitala och gröna omställningarna kräver utveckling av färdigheter inom nya industrier. Hållbar utveckling bör integreras i all vuxenutbildning. 

Kompetensförsörjning i norra Sverige 

I norra Sverige är kompetensförsörjning en av det största utmaningarna för att genomföra en grön och digital samhällsomvandling. En bättre, mer effektiv och ökad kvalitet inom vuxenutbildning som agendan föreslår kan vara en lösning för att bemöta det snabbt förändrade behovet av arbetskraft och kompetens och för att säkerställa en smidig övergång till ett digitalt och grönt samhälle i norra Sverige. 

Hitta hela agendan för vuxenutbildning här

Läs Svenska regeringens kommentarer på dagordningen här 

/Maria Boström 

 

13 Dec 2021 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling, turism och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Julia Hanson

Mer information