Färdplan - EU:s handlingsplan för den sociala ekonomin

EU-kommissionen har presenterat en färdplan om EU:s sociala ekonomi. Syftet är att stötta aktörer att bidra till en rättvis och hållbar tillväxt, öka sociala investeringar och stödja sociala företag. Svara på färdplanen senast den 26 april 2021.

EU-kommissionens färdplan för den sociala ekonomin syftar till att tillhandahålla åtgärder och skapa möjliga förutsättningar för den sociala ekonomin att uppfylla sin potential att bidra till tillväxt och återhämtning jämte en grön och digital omställning. 

Problem som initiativet syftar till att ta itu med 

Det uppskattas att den sociala ekonomin i Europa utgör 2,8 miljoner enheter och företag samt över 13,6 miljoner avlönade arbeten, dvs. 6,3 % av den arbetande befolkningen. Med tanke på att avlönad anställning inom den sociala ekonomin varierar mellan 0,6 % och 9,9 % av alla arbetstillfällen mellan medlemsstaterna, finns det en stor outnyttjad ekonomisk potential, även när det gäller att skapa arbetstillfällen. 

Under Covid-19-pandemin visade många organisationer inom den sociala ekonomin motståndskraft och flexibilitet för att omvandla sin verksamhet. Samtidigt har många organisationer drabbats hårt och varit tvungna att avbryta sin verksamhet. Utöver krisens negativa konsekvenser står organisationer för den sociala ekonomin dessutom inför strukturella svårigheter, både inom och utanför EU. 

De handlar till exempel om följande: 

  • Graden av synlighet och erkännande som organisationer inom den sociala ekonomin har på olika nivåer och de efterföljande effekterna på politiken och utformningen av lagstiftningen (dvs. regelverken tar ofta inte hänsyn till de särskilda affärsmodellerna för organisationer inom den sociala ekonomin) 
  • Kapacitet att få tillgång till olika typer av resurser, inklusive skräddarsydd finansiering och företagsstöd 
  • Tillgång till offentlig och privat upphandling 
  • Förmågan att öka den sociala innovationen 
  • Förekomsten av möjligheter till kompetensutveckling 
  • Förekomsten av forskning inriktad på social ekonomi och sociala företag 

Kommissionen uppmanar medborgare och olika aktörer att lämna synpunkter på kommissionens förståelse för problemet. 

Läs mer om färdplanen och svara senast den 26 april 

 /Andreas Stenlund

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information