Norden bör spela en ledande roll i Europas digitala utveckling

Nordiska och europeiska parlamentariker är överens om att de digitalt utvecklade nordiska länderna kan spela en större och viktigare roll i Europas digitala framtid. Exempelvis Sverige har många teknikföretag som intagit den globala marknaden och med hjälp av EU:s nya digitala strategi kan EU:s medlemsländer tillsammans främja en positiv utveckling som främjar digitala företag på EU:s marknad.

Norden och EU:s utvecklingsstrategi för en digital framtid var temat för ett webbinarium som anordnades av Nordiska rådets den 3 mars. Över 30 nordiska och europeiska parlamentariker och experter samlades för att diskutera den digitala tidsålderns möjligheter och utmaningar. 

När det gäller digitalisering anses Norden redan vara en pionjär och en naturlig partner för EU. EU:s index för digital ekonomi och social utveckling (DESI-index) presterar Finland, Sverige och Danmark högst, tätt följt av Estland, i jämförelse med resterande medlemsländer. 

Vi kan forma framtiden 

Under konferensen diskuterades utmaningar kopplat till att stora teknikföretag har en dominerande roll över många digitala plattformarDet finns exempelvis risk att farliga och förfalskade produkter köps och säljs på nätet vid sidan av EU:s regleringar för konsumentsäkerhet. Det är en utveckling som utmanar EU:s inre marknad. Dominansen på de stora digitala marknaderna försvårar även för mindre aktörer vilket kan få negativa konsekvenser för konsumenter, företag och innovation, samt för samhället som helhet.  

Margrethe Vestager, vice ordförande för EU- kommissionen med ansvar för portföljen "ett Europa som passar den digitala tidsåldern, har fått i uppdrag att göra något åt detta problem. En av hennes viktigaste allierade är Werner Stengg, enhetschef för e-handel och plattformar vid kommissionens generaldirektorat Connect, som tror att eran med teknikjättar som tänker sig över nationalstaten snart är över. EU har nu utarbetat en strategi som ska förebygga detta.  

"Vi har kallat EU:s strategi för "Shaping Europe's Digital Future", som var ett mycket medvetet val av terminologi. Vi vet att vi kan forma framtiden. Vi får inte bara ständigt anpassa oss. Vi tror att Europa har styrkan och den politiska viljan att forma den digitala framtiden så att den fungerar för både företag och människor”, sa Stengg 

Digitalisering skapar klyftor 

Europas förmåga att hantera den digitala omställningen påverkas i stora krav av kunskapsnivåer och digitala färdigheter. Både nordiska och europeiska deltagare i diskussionen uttryckte oro över att hemskola och isolering skapar skillnader mellan unga och att nedstängningen under Coronapandemin har avslöjat en generationsklyfta i digitala färdigheter. Problemet kommer inte som någon överraskning för Nordiska rådets ordförande Bertel Haarder. 

"Nej, det är ingen överraskning för mig. Resursstarka ungdomar med digitala färdigheter har lärt sig mycket under nedstängningen. Andra har förmodligen inte lärt sig så mycket och kommer att ha mycket att ta igen. Vi har också en stor klyfta mellan generationerna, vilket är ett problem för välfärdsstaten. Dessutom finns det en klyfta mellan elever och lärare som saknar digitala färdigheter. Det enda sättet att lösa detta är utbildning, utbildning och utbildning”, enligt Haarder. 

Vägen framåt 

EU- kommissionen har en fyraårig tidsplan för strategin "Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern" och Europaparlamentet arbetar med flera nya lagförslag som syftar till att förbättra nätsäkerheten och utöva större kontroll över digitaliseringen. 

Ministrarna har beslutat att förlänga mandatet för Nordiska ministerrådet till 2024. Samarbetet mellan Norden och Baltikum har redan från början arbetat intensivt med att anpassa sig till EU:s olika digitaliseringsinitiativ. Den tekniska lösningen för det nordisk-baltiska e-ID-projektet finns redan på plats. Det är nu upp till de nationella regeringarna att upprätta förbindelser mellan respektive nationella programkontor. 

Se hela webbinariet här 

Läs mer om EU’s digitaliseringsstrategi Europe fit for the digital age” här 

 /Andreas Stenlund

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information