Norrbotten ska leda EU:s rymdregioner i ny plattform

Region Norrbotten har startat upp en plattform för europeiska regioner att samverka kring att utveckla olika delar av rymdindustrin. Samarbetet sker inom ramen för de så kallade plattformar för smart specialisering (S3P) där EU-kommissionen uppmuntrar regioner med liknande styrkeområden att samverka för att identifiera gemensamma möjligheter och bygga projekt. S3P Space startades upp den 16 september och samlar regioner från hela Europa med deras rymdföretag och forsknings- och innovationsaktörer.

EU-kommissionen har beviljat Region Norrbottens ansökan att starta upp en ny plattform för samarbete mellan Europas rymdregioner som tillsammans ska stärka Europas rymdindustri. Sammanlagt 8 regioner deltar tillsammans med deras lärosäten och rymdföretag som representerar olika delar av rymdindustrins värdekedja och olika delar av Europa. Nu starar arbetet att kartlägga regionernas styrkor och intressen för att kunna definiera vilka projekt de kan samverka inom. I region Norrbotten sker arbetet tillsammans med Swedish Space Coperation (SSC) som bland annat driver rymdbasen Esrange i Kiruna och Luleå Tekniska Universitet (LTU) och LTU Business. Tillsammans har de mobiliserat sina nätverk i Europa och det arbete som skett inom regionalfondsprojektet Rymd för innovation och tillväxt (RIT) som stärkt kapaciteten i det regionala rymdklustret som nu tar en större roll på den europeiska arenan.  

Rymd i EU:s tematiska plattform för smart specialisering 

Samverkan går under namnet S3P Space och utgör en så kallad tematisk plattform för smart specialisering (S3P) som är EU-kommissionens sätt att uppmuntra regioner att samverka för att kartlägga europeiska värdekedjor och identifiera projektbehov för att fylla luckor. Sedan tidigare finns det cirka 30 registrerade plattformar på olika tematiska områden inom till exempel vätgas och mineraler. Tanken är att regionerna baserat på sina identifierade styrkeområden i sina strategier för smart specialisering RIS3 ska bilda europeiska kluster. Denna typ av samverkan har fått stort utrymme sedan den nya programperioden 2021-2027 inleddes där smart specialisering fick större vikt. Där  förväntas regionerna utveckla strategier för de regionala innovationsarbetet. Samtidigt som den nya programperioden inleddes 2021 infördes en ny finansieringsform kallat Interregionala innovationsinvesteringar I3 (Under förhandlingarnas tidiga stadium benämnt Komponent 5) som riktar sig just till dessa tematiska plattformar för S3P. Det finns även exempel på plattformar som blivit inbjudna att påverka utformningen av EU:s politik och finansieringsmöjligheter på de olika tematiska områdena.  

S3P Space beviljades under sommaren 2021 och startades officiellt upp med en digital kick-off den 16 september där de ingående regionerna deltog tillsammans med sina forsknings-och innovationsaktörer och rymdföretag. Från Region Norrbotten deltog bland andra Regionråd Nils-Olof Lindfors samt Karin Holmqvist från Swedish Space Cooperation.  

Regioner som ingår i plattformen: 

  • Baden-Württemberg 
  • Bavaria 
  • Bremen 
  • Norrbotten 
  • Mazovia 
  • Toscany 
  • Västra götaland 
  • Zuid Holland 

För mer information, kontakta: 

/Niklas Johansson 

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information