Partnersök inom Kreativa Europa: Dansk kulturorganisation söker projektpartners

Den danska kulturorganisationen Swinging Europe söker efter nya europeiska partners för ett kommande projekt med finansiering av Kreativa Europa. Projektet går under namnet ROOTS och strävar efter att stärka den alternativa musikensscenen bland unga i Europa och uppmuntra unga som arbetar inom ljud-och ljusteknik samt musikmanagement.

ROOTS är ett europeiskt utvecklings- och nätverksprojekt som försöker bevara samt etablera unga transnationella kulturella ekosystem inom den alternativa musikscenen (Fringe music). Projektet har ett helhetsperspektiv på live-musikproduktion, där fokus inte bara kommer att ligga på själva musiken utan även på att lyfta fram unga framväxande talanger inom ljud- och ljusteknik samt musikmanagement.  

Grundarna av ROOTS, ideella organisationen Swinger Europe samt Mötesplatsen Fermaten söker nu efter europeiska samarbetspartners för att gå ihop och ansöka efter stöd som ett Kreativa Europa projekt.  

Kreative Europa är Europakommissionens flaggskeppsprogram för de kulturella och kreativa sektorerna. 2,4 miljarder euro ska fördelas de kommande sju åren till internationella samarbeten, rörlighet och nya former av kulturellt skapande. 

Partnersök  

Det projektgrundarna har som mål är att gå samman med 2–5 engagerade musikmötesplatser runt om i Europa. Mötesplatserna ska:  

  • ha erfarenhet av eller intresse av att arbeta med unga lokala talanger inom den unga europeiska utkanten av musik, ljud- och ljussättningsteknik, samt alternativ musik-management  
  • bör ha plats för 500–800 åskådare  
  • ligga utanför huvudstäder och större städer  

Sista ansökningsdag: ROOTS kommer att söka finansiering genom Kreativa Europas kulturprogram under vintern 2021/2022. Sista ansökningsdag för att anmäla intresse som projektpartners är 15 november 2021.  

Kontakt: Swinging Europe verkställande direktör Marie Lilholt marie@swinging-europe.dk  

För mer information om Swinging Europe, läs http://swinging-europe.dk   

För mer information om Fermaten, läs här   

Läs hela partnersök-annonsen här   

Läs mer om Kreativa Europa här   

23 Sep 2021 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling, turism och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Julia Hanson

Mer information