Uppdatering om taxonomin: inget stopp i Europaparlamentets omröstning

Diskussionerna om EU-kommissionens taxonomi fortgår. På måndagen den 27 september genomfördes en omröstning i Europaparlamentet ekonomi- och miljöutskott om att stoppa delar av den omdebatterade klassificeringsmetoden. Förslaget blev nedröstat med stor majoritet.

Ett förslag som väckt stor debatt 

Den 21 april presenterade EU-kommissionen taxonomin – en gemensam klassificeringsmetod för vad som ska anses som hållbara investeringar i linje med målen i EU:s gröna giv. EU-kommissionens ambition med taxonomin är att säkerställa miljömässigt hållbara investeringar. Förslag har sedan det kom lett till intensiva diskussioner. I Sverige har bland annat skogsindustrin och energiföretag varit kritiska till hur vissa sektorer lyfts fram som mer hållbara än andra. 

Omröstning i Europaparlamentet 

Den 27 september röstades det i Europaparlamentets Miljöutskott och ekonomiutskott om delar av taxonomin skulle stoppas. Det blev ett nej från en stor majoritet. Om förslaget hade röstats igenom av utskotten hade det inneburit att EU-kommissionen skulle behöva skriva nya regler om vilka sektoriella investeringar som kan anses vara hållbara.  

Läs svenska europaparlamentarikernas uttalanden här.  

Läs mer om EU:s taxonomi här.  

Läs North Swedens state of play om skogens klimatnytta och EU:s taxonomi här. 

Läs Europaforum Norra Sveriges position om EU:s taxonomi här.  

Läs Northern Sparsely Populated Areas:s position om EU:s taxonomi här.    

/Maria Boström 

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information