Utlysning inom kultur och kreativitet

Europeiska institutet för innovation och teknologi (EIT) öppnar nu en utlysning som ska etablerade en nionde kunskaps- och innovationsgemenskap (KIC), denna inom Kultur och Kreativitet – med syfte att stärka Europas kulturella och kreativa sektorer och industrier (CCSI) genom att bygga ett hållbart partnerskap inom innovation. 300 miljoner euro har avsatts från Horisont Europa till två nya kunskaps- och innovationsgemenskaper (KIC) att lanseras under programperioden 2021-2027.

Europeiska institutet för innovation och teknologi (EIT) välkomnar nu projektförslag med syfte att bygga ett nytt innovativt partnerskap om ska stärka Europas kulturella och kreativa sektorer och industrier (CCSI). Utlysningen riktar sig till konsortium av organisationer, industrier och ledare inom relevanta sektorer för dessa att kunna lägga fram sina visioner för EIT:s nionde Kunskaps-och innovationsgemenskap (KIC) som heter “EIT: Kultur och Kreativitet”.  

Horisont Europa har tillgängliggjort ungefär 300 miljoner euro till finansiering av två nya EIT KIC som hittills är planerade att lanseras under programperioden 2021-2027. 

Det nya partnerskapet för kultur och kreativitet har som mål att hjälpa CCSI att återhämta sig snabbare och skapa ekonomiska möjligheter inom kreativa områden som arkitektur, design, mode, film, musik, videospel, scenkonst, kulturarv och publicering. Partnerskapet har förväntningar på sig att bli ekonomiskt hållbar på lång sikt genom att framgångsrika innovationer ger återbetalningar samt bidrag från tredje parter, även efter den period som finansieras av EIT.  

Mariya Gabriel, europeisk kommissionär för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdom, säger följande i relation till den nya utlysningen. “Europeisk kultur och kreativa industrier har kraften att förbättra liv, förvandla samhällen, generera jobb och tillväxt, skapa spill-over effekter till andra sektorer, och försäkra att Europa blir ett nav för innovation i världen.”  

Den 9, 16, 30 november och 7 december klockan 10:00 hålls webbinarier om utlysningen för att tillhandahålla mer information som ett hjälpmedel att forma projektförslag. Sista dag för att skicka in projektplaner är den 24 mars 2022. 

Läs mer här om EIT:s utlysning 

För att registrera dig till webbinarierna klicka här 

/Lisa Berglund 

09 Nov 2021 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information