EU-kommissionens förste vice-ordförande med ansvar för klimat besökte Luleå

Den 31 mars besökte Frans Timmerman, förste vice-ordförande för EU-kommissionen med ansvar för EU:s gröna omställning, Luleå där han gjorde studiebesök på Hybrits pilotanläggning. Hybrit är ett av sju storskaliga projekt som tar del av EU:s innovationsfond på 1,1 miljarder euro.

Projektet Hybrit som har ambition att eliminera växthusgaser från stålproduktionen är ett av sju projekt som tagit del av EU:s innovationsfond. Det rörde sig om 1 miljard euro från fondens första utlysning som projekten delade på förra året. En andra utlysning inom innovationsfonden för storskaliga projekt avslutades i mars 2022 där Hybrit nu beviljats ett fortsatt stöd på 143 miljoner euro. Frans Timmerman, förste vice-ordförande för EU-kommissionen med ansvar för den gröna omställningen, som besökte Luleå och Hybrits pilotanläggning den 31 mars, hyllade projektet för att vara banbrytande i den globala stålindustrin. 

Besöket skedde i samband med ceremonin i Stockholm för tecknandet av överenskommelsen om EU:s innovationsfond. Under besöket kommenterade Timmerman att EU måste påskynda den gröna omställningen, särskilt med det pågående kriget i Ukraina. Han ser det som nödvändigt att EU investerar i förnybarenergi och säkerställer kapital för att finansiera ny teknologi för att få till lägre energipriser. En stor utmaning menade han var just att få förnybar energi till överkomliga priser.  

- Europeiska kommissionen är övertygad om att Hybrits banbrytande projekt kommer att öka EU:s konkurrenskraft på världsmarknaden, sade Timmermans. 

På plats var Hybrits styrelseordförande Andreas Regnell. Han kommenterade EU:s handelssystem för utsläppsrätter (ETS) borde utformas så att det bättre reflekterar föregångare som Hybrits framsteg inom klimatneutralitet. Timmerman syn där var att systemet fungerar bra men att de behöver få bukt med bland annat tidskrävande processer och andra hinder. Just ny gynnas övergången till grönt stål av att priserna på uttsläppsrätter stiger. 

Läs om EU innovationsfondens tidigare stöd till Hybrit här. 

/Hanna Bergman 

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information