EU-Sámi Week stärker samarbetet mellan Sápmi och EU

Den 20 – 22 juni arrangerades EU Sámi week i syfte att öka kunskap om Sápmi på EU-arenan, samt att stärka kunskapen om EU bland samiska företrädare. Arrangörerna, Samerådet och Suoma Sámi Nuorat, hoppas nu att EU-Sámi Week kan bli ett återkommande arrangemang för politisk kommunikation mellan EU och samiska företrädare.

Som svar på EU:s arktiska politik, där EU betonar vikten av dialog med ursprungsbefolkningar i det europeiska Arktis, arrangerade Samerådet och den finska ungdomsorganisationen Suoma Sámi Nuorat konferensen EU-Sámi Week. Syftet med EU-Sámi Week är att stärka relationerna mellan EU och Sápmi och öka kunskapen om Sápmi bland EU:s beslutsfattare. Konferensen var dessutom en del av ett större projekt, Jurddabeassi som finansierats av Interreg Nord, för att stärka samiska organisationers kapacitet att delta i utformningen av politik.  

För att höja den generella kunskapsnivån bland deltagarna arrangerades det en snabbkurs om Sápmi, med ett interaktivt format och möjligheter att ställa många frågor. 

Under själva konferensen diskuterade representanter från Sápmi och EU hur EU bättre kan ta hänsyn till ursprungsbefolkningars rättigheter, och hur relationen mellan Sápmi och EU kan stärkas. 

EU:s gröna omställning var också ett ämne som diskuterades. Representanter från Sápmi betonade vikten av ett rättvist klimatarbete och menade att EU bör ta hänsyn till samers intressen i beslutsfattarprocesser, i synnerhet till de som livnär sig på traditionella samiska yrken.  

Bland deltagarna fanns EU-parlamentariker Erik Bergkvist som lyfte upp kapacitetsbyggandet som en avgörande faktor för Sàpmi att bli en aktiv aktör på EU-arenan. Bergkvist tryckte bland annat på att föra en strukturerad dialog som ett sätt att påverka beslutsfattanden i EU. 

Utöver panelsamtal arrangerades olika tillställningar för att visa samisk kultur såsom konst, musik och dans. 

Se inspelningarna av EU-Sámi Week här. 

Läs mer om projektet Jurddabeassi här. 

/Hanna Bergman 

05 Jul 2022 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling, turism och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Julia Hanson

Mer information