Europaforum Norra Sverige har svarat på samråd om skogsövervakning

Politikernätverket Europaforum Norra Sverige har svarat på EU-kommissionens samråd om en EU-ram för skogsövervakning och strategiska skogsplaner, med målsättningen att etablera ett harmoniserat system för övervakning, rapportering och datainsamling om de europeiska skogarna för att få jämförbar information. Nätverket välkomnar mer jämförbar skogsdata, men anser att denna data bör bygga på data som medlemsländerna själva inhämtar.

EU:s kunskap om skogar inom unionen behöver öka och därför är det bra att sammanställa skogsdata om medlemsländerna som är jämförbar. Viktigt är dock att denna data bygger på data som medlemsländerna själva inhämtar. Det är den viktigaste synpunkten i Europaforum norra Sveriges svar angående ett kommande lagförslag som heter En ny EU-ram för skogsövervakning och strategiska skogsplaner. 

Inför kommande lagförslag från EU-kommissionen finns vanligen flera tillfällen där synpunkter inhämtas från berörda parter. Politikernätverket Europaforum Norra Sverige (EFNS) har deltagit i två av dessa inför det kommande förslaget om nya EU-ramar för skogsövervakning, dels i en feedback-period i våras som utgick från möjliga konsekvenser av lagen, dels i slutet av november som svar i ett så kallat samråd. 

Det viktigaste är att vi säger att vi tycker att ökad information är bra men att det inte finns någon anledning för EU att bygga upp en ny övervakning med satellit. Dels för att man inte kan göra planer för skötsel av skog utifrån enbart information från satelliter men också för att många länder redan har bra system för skogsinformation och då är det bättre att använda det som redan finns, säger Gölin Carina Christiansen, extrainsatt skogsresurs på North Sweden European Office. 

En annan viktig sak är att i EU-kommissionens senaste skrivning inför samrådet uttryckligen står att det är medlemsländerna själva som ska göra skogsplanerna, inte EU-kommissionen.

Det är bra och i vårt svar betonar vi också att planer för skötsel av skog vanligen görs av skogsägare och skogsförvaltare och att detta inte kan ske utan bedömning från marknivå, fortsätter Gölin Carina Christiansen.

Förutom detta skriver EFNS i sitt svar att det är bra med många olika planer för skog och att diversitet i beslutande ger fler typer av skogar som kan göra skogarna mer motståndskraftiga mot störningar. 

Läs hela EFNS svar här. 

Läs om EFNS tidigare invändningar mot EU:s förslag till EU-ramar för skogsövervakning här.

/Maria Boström 

22 Nov 2022 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Maria Larsson

Mer information