Norra Sverige vill förverkliga ambitionerna i EU:s nya arktiska politik

Den 1 juni anordnade Seas, Rivers, Islands & Coastal Areas Intergroup (SEARICA) och Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) Östersjökommissionen en konferens om hur ambitionerna med EU:s nya arktiska politik som antogs i höstas ska förverkligas. Under konferensen diskuterades möjligheter och utmaningar i de arktiska regionerna. Tomas Mörtsell, ordförande i Storumans kommun och vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Västerbotten medverkade.

Den 1 juni anordnades konferensen ”Turning the ambition of the new EU Arctic Policy into a reality” av the Seas, Rivers, Islands & Coastal Areas Intergroup (SEARICA), som är en arbetsgrupp i Europaparlamentet, och Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) Östersjökommission. Europaparlamentariker Erik Bergkvist stod värd för mötet och Tomas Mörtsell från Storuman samt Region Västerbotten medverkade i egenskap av ordförande för den Arctic Task Force som inrättats i CPMR som stod som medarrangör till seminariet. Diskussioner fokuserade på Arktis med fokus på implementeringen av EU:s arktiska strategi från 2021 och vilka utmaningar och möjligheter som finns i det europeiska Arktis.  

Möjligheter och utmaningar i det europeiska Arktis 

Konferensen var uppdelad i två sessioner där den första handlade om möjligheter och utmaningar att stödja den gröna omställningen och hållbar blå ekonomi i det europeiska Arktis. Panelen bestod av Tomas Mörtsell, vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Västerbotten och ordförande för Arctic Task Force i CPMR, Jussi Ylitalo, ordförande för norra Österbotten regionstyrelse, Ketil Eiane, forskare vid Nord universitet i Bodö, Montserrat Riba, ambassadör till de nordiska länderna och de baltiska staterna från Kataloniens regering, Olivier Poivre d´Arvor, Frankrikes ambassadör för Arktis, Antarktis och havsfrågor.  

Från vänster: Moderator Pierre karleskind, Europaparlamentariker, ordförande i PECH-utskottet och SEARICA vice ordförande för havsforskning, Jussi Ylitalo, ordförande för norra Österbotten regionstyrelse, Tomas Mörtsell, vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Västerbotten och ordförande för Arctic Task Force i CPMR, Montserrat Riba, ambassadör till de nordiska länderna och de baltiska staterna från Kataloniens regering, Ketil Eiane, forskare vid Nord universitet i Bodö.

Tomas Mörtsell, vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Västerbotten och ordförande för Arctic Task Force i CPMR öppnade panelsamtalet med att berätta om förutsättningarna i Arktis. 

- Möjligheterna till hållbar regional utveckling i det europeiska Arktis är enorma. Arktis har en unik berggrund med värdefulla tillgångar som är avgörande för den gröna omställningen. Det finns naturligtvis också många utmaningar, stora avstånd, otillräcklig transport och digital infrastruktur, tillgång på mänskligt kapital, såväl som brist på administrativa och strategisk kapacitet på lokala myndigheter. För att lösa dessa utmaningar behövs mer multilateralt samarbete, mer flernivås styre, bättre platsbaserade strategier och investeringspaket som är skräddarsydda för att passa olika behov hos olika samhällen och företag.

Tomas Mörtsell, ordforande för Storumans kommun, vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Västerbotten och ordförande för Arctic Task Force i CPMR.

I paneldiskussionerna rådde konsensus i ett antal frågor. Mer gränsöverskridande samarbete behövs i de arktiska områdena eftersom länderna står inför liknande utmaningar. Det finns ett stort engagemang för de arktiska regionerna men det saknas bland annat effektiv transportinfrastruktur och mer attraktiva samhällen för att få fler människor att stanna kvar och söka sig till de arktiska regionerna. Det behövs också mer engagemang från fler generaldirektorat på EU-kommissionen så att den arktiska politiken får större spridning. 

Paneldiskussionerna avslutades med kommentarer från Kestutuis Sadauskas, vice generaldirektör för havsfrågor och fiske (DG-MARE). Sadauskas belyste möjligheterna som Arktis har: en diversifierad ekonomi, starka innovationskluster och ett unikt ekosystem. Samtidigt betonade han utmaningarna med det geopolitiska läget och avslutade med att uppmuntra mer dialog och skydd av de arktiska regionerna.  

Mer internationellt och interregionalt samarbete för att bevara och utveckla Arktis till en säker plats 

Den andra sessionen handlade om att EU borde stötta mer internationellt och interregionalt samarbete för att bevara och utveckla Arktis till en säker plats. Panelen bestod av Tanja Joona, regionråd i finska Lappland och seniorforskare vid Lapplands universitets arktiska centrum, Daria Makhotina, ordförande för Barents regionala ungdomsråd, Jari Vilén, ambassadör för Barents och den Nordliga dimensionen i Finlands utrikesministerium. 

Från vänster: Moderator urmas Paet, Europaparlamentariker och ordförande för Europaparlamentets arktiska grupp, Daria Makhotina, ordförande för Barents regionala ungdomsråd, Tanja Joona, regionråd i finska Lappland och seniorforskare vid Lapplands universitets arktiska centrum, Jari Vilén, ambassadör för Barents och den Nordliga dimensionen i Finlands utrikesministerium och Michael Mann, EU-kommissionens arktiska ambassadör för arktiska frågor.

Paneldeltagarna diskuterade behovet av fler överskridande samarbeten mellan Finland, Sverige och Norge. De tre länderna har liknande utmaningar och kan möta utmaningarna genom att jobba tillsammans. Ungdomar, kvinnor och ursprungsbefolkningens viktiga roll i den arktiska politiken lyftes också fram som avgörande för Arktis framtid. Rysslands invasion av Ukraina uppkom under panelsamtalet eftersom Ryssland ingår i det arktiska området och har deltagit i flera gränsöverskridande projekt. Samarbeten som nu stoppats. 

Paneldiskussionerna avslutades med kommentarer från Michael Mann, EU-kommissionens arktiska ambassadör för arktiska frågor. Mann pratade generellt om säkerhetsläget och hur viktigt det har blivit att värna om Arktis säkerhet och samarbeten på flera nivåer. Speciellt i ljuset av Rysslands invasion av Ukraina. 

Konferensen avslutades genom sammanfattande slutord av Erik Bergkvist, SEARICA:s viceordförande och Europaparlamentariker, samt Lucille Ehrhart, verkställande sekreterare för CPMR Östersjökommission. Både Bergkvist och Ehrhart poängterade behovet av att EU-institutionerna måste samverka mer med regionerna när EU:s arktiska politik nu ska genomföras.  

Läs om tidigare North Sweden Nyhet om EU:s arktiska politik här 

Läs EU-kommissionens och EEAS:s kommunikation om den arktiska politiken här. 

Läs mer om SERICA här 

Läs mer om CPMR:s Östersjökommission här 

/Emilia Zetterlund 

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information