Tack för din tid på North Sweden, Julia!

Efter dryga fem år på North Sweden är det dags att tacka för Julia Hanson, Communications and Officer Manager, som slutar sin tjänst vid kontoret då hon ska börja arbeta hos en av North Swedens ägareorganisationer med säte i Luleå.

-Det har varit en otroligt lärorik tid och för mig har det varit en häftig erfarenhet att ha arbetat för norra Sverige i Bryssel. Jag är tacksam och stolt över att ha arbetat här i den europeiska politikens centrum tidigt i min karriär, säger Julia.  

Julia Hanson har arbetat med koordinering av kontorets olika aktiviteter, besök och konferenser. Hon har haft ansvar för North Swedens kommunikation och dessutom agerat handledare åt kontorets praktikanter samt koordinerat North Swedens praktiska göromål, inte minst kontorets flytt till nya lokaler i Bryssel 2021.  

Vad tar du med dig från Bryssel till Luleå?  

-EU-samarbetets betydelse vilket vi måste utnyttja och förvalta på olika nivåer. Jag hoppas kunna inspirera och sprida kunskap om vikten av regional påverkan på nationell och europeisk nivå samt dela med mig av erfarenheter kring EU-institutionernas syn på Sverige och norra Sverige. Inte minst med tanke på klimatkrisen som är en av EU:s viktigaste prioriteringar att ta itu med där norra Sverige ligger i framkant med flertalet fossilreducerande innovationer och industrisatsningar.  

Hur känns det att flytta hem till Norrbotten där du har dina rötter? 

 -Det är blandade känslor men efter dryga 5 år på North Sweden är det dags för mig med ett ombyte av arbetsplats och livsmiljö. Jag älskar Bryssel med utbudet och diversiteten av människor men är stundtals utled på staden. ”EU-bubblan” är speciell och trafiken är hektisk varvid det ska bli skönt att ha möjlighet till friluftsliv och harmoniska cykelturer till jobbet i Luleå utan livet som insats. Sedan är jag förstås taggad på att inleda ett nytt arbetskapitel och ta del av den gröna samhällsutvecklingen på plats i Luleå och Norrbotten som inte enbart intresserar mig, utan hela världen. 

Från och med september kommer Julia att arbeta på Norrbottens handelskammare i Luleå.  

På bilden syns Julia Hanson och North Swedens två praktikanter Emilia Zetterlund och Hanna Bergman under våren 2022. 

Från North Sweden skickar vi med ett stort tack till Julia och lycka till för framtiden, där vägarna med säkerhet kommer att korsas då Handelskammaren Norrbotten också är en av ägarorganisationerna för North Sweden. 

07 Sep 2022 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information