Uppdatering om det svenska ordförandeskapet från Sveriges ständiga representation vid EU

Det svenska ordförandeskapet närmar sig med stormsteg och våren 2023 är det dags. Med anledning av detta bjöd Sveriges ständiga representation vid EU in olika svenska aktörer på Brysselarenan för ett informationsmöte, inklusive North Sweden. Ordförandeskapet kommer att inledas med ett besök av EU-kommissionen i Kiruna. ”Vi ska visa dem skogen!” Säger Lars Danielsson, EU-ambassadör och chef på Sveriges ständiga representation vid EU. De var också noga med att nämna att mycket händer i norra Sveriges regioner just nu.

Från den 1 januari till 30 juni nästa år kommer Sverige att leda arbetet i Europeiska unionens råd, mer känt som ministerrådet, vilket innebär att svenska ministrar kommer att sitta ordförande vid ministermötena i ministerrådet. Ett ordförandeskap innebär också ett ansvar för att driva EU:s dagordning framåt. Förberedelserna på Sveriges ständiga representation vid EU, som är Regeringskansliet förlängda arm i Bryssel, pågår därför för fullt redan nu. 

På informationsmötet underströks att EU:s dagordning just nu är fullspäckad med lagstiftningsförslag på en rad olika områden. En viktig del av det kommande ordförandeskapet är dock den dubbla digitala och gröna omställningen. Här nämndes särskilt batteriproduktionen, som är en viktig fråga för norra Sveriges regioner. Även råmaterial och halvledare är, enligt representationen, väsentliga för den dubbla omställningen. Industri samt inledande förhandlingar om råmaterialakten kommer vara viktiga frågor på agendan för ordförandeskapet. Den europeiska suveränitetsfonden, som Ursula von der Leyen lanserade under sitt linjetal 2022, nämndes också. Denna fond ska säkra att framtidens industrier ska finnas i Europa, och på mötet nämndes att ett ändringsförslag om denna fond kan komma. 

De beskriver också hur en långsiktig, ren energiomställning är en central angelägenhet. De gick även in på gasmarknadsförordningen samt krishantering. De menade att vi måste fasa ut beroendet av rysk gas och att vissa framsteg inom detta område sker just nu. Målet är att minska gasprisets effekt på elmarknaden och en del i detta är sparkravet som ska minska topparna med prisökningar, ett möjligt vinsttak är en annan del.  

Kriget i Ukraina stod också i centrum på informationsmötet. De nämnde bland annat att ökade sanktioner kan bli aktuellt samt att det finns diskussioner om vilken roll EU ska ha i detta. Representationen tydliggjorde att ett bra ordförandeskap driver europeiska frågor, inte nationella, och att en effekt av kriget i Ukraina är att EU:s geopolitiska roll har blivit tydligare.  

Det är många frågor som är heta på den europeiska agendan just nu, utöver den dubbla omställningen framhölls att inflationen och andra ekonomiska och finansiella frågor kommer vara viktiga för ordförandeskapet. Rättsstatsfrågor, migration, handel och hälsa nämndes också. 

För att kunna fortsätta sitt arbete inför det svenska ordförandeskapet väntar representationen spänt på en ny regering. 

/Nora Vinderå och Emil Olofsson

 

(Bild av Per Sandström/Regeringskansliet)

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information