Uppstartsmöte för Baltic Sea Region Directors Networks PRI-pilot

Den 19 och den 20 september hade Baltic Sea Region Directors Network två mötesdagar på North Swedens kontor i Bryssel med anledning av lanseringen av ett pilotprojekt för Partnerskap för Regional Innovation (PRI), där Region Västerbotten ingår. De här två dagarna var fyllda av intressanta diskussioner och givande utbyten om regional utveckling och innovation i Östersjöregionen.

Tidigare i år lanserades ett pilotprojekt för Partnerskapen för Regional Innovation (PRI), som syftar till att knyta samman regionala och nationella program med EU-initiativ för den gröna och digitala omställningen. 63 regioner, sju städer och fyra medlemsstater har valts ut för pilotprojektet. Partnerskapen bygger på strategierna för smart specialisering (S3) och ska förbättra de europeiska ekosystemen för innovation. Dessa partnerskap lyfts också upp i EU:s nya innovationsagenda och förväntas få en framträdande roll i arbetet med Smart specialisering. 

Inom ramen för dessa partnerskap har ett antal piloter lanserats, där Region Västerbotten ingår tillsammans med andra kustnära regioner kring Östersjön. PRI-piloternas syfte är att utveckla metoder för interregional samverkan för innovation, och syftar ytterst till att öka innovationstakten i Europa och minska innovationsklyftan mellan regioner. 

Uppstartsmötet samlade representanter för regionerna i nätverket för planering och utbyten, där bland annat en delegation från Region Västerbotten deltog. Första dagen inleddes med en sammanfattande genomgång av PRI Pilot Action och nya uppdateringar på området ledda av Alison Hunter, välkänd konsult och rådgivare inom regional tillväxt på EU-arenan, samt diskussioner bland parterna i nätverket. Därefter diskuterades EU:s nya innovationsagenda och så kallade ”Deep-Tech Innovation Valleys” vilken roll de förväntas få i EU:s innovationspolicy och för regional utveckling.  

På måndagen gästades mötet av Thomas Wobben, regionkommitténs policydirektör, som belyste regionkommitténs perspektiv gällande riktningen och möjligheterna för regionerna inom partnerskapet för regional innovation i Östersjön. Dagen avslutades med en öppen diskussion mellan Sydvästra Finland och region Västerbotten och deras engagemang inom smart specialisering för att undersöka framtida samarbetsmöjligheter inom, och även utöver, partnerskapet för regional innovation. 

På tisdagen välkomnade mötet också Tomislav Pinter från EU-kommissionens generaldirektorat för region- och stadspolitik. Möjligheter och utmaningar för PRI-piloterna diskuterades, och hur vägen framåt ska se ut.

Den 11 oktober kommer nästa möte inom partnerskapet för regional innovation att hållas digitalt under den europeiska veckan för regioner och städer (EWRC). Mötet är öppet för alla som intresserar sig för innovationspolicy för territoriell transformation, och kommer ägnas åt att presentera de strategiska ramarna som utvecklats av EU-kommissionens gemensamma forskningscenter.

Läs mer om EU:s nya innovationsagenda här.

Läs mer om Partnerskap för regional innovation här.

Läs mer om och anmäl dig till PRI-mötet under europeiska veckan för regioner och städer här.

/Nora Vinderå och Emil Olofsson

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information