Välkommen till North Swedens nya medarbetare Maria Larsson!

Från och med oktober finns ytterligare en Maria på plats på North Sweden kontoret i Bryssel. Maria Larsson är North Swedens nya Senior Adviser inom klimat-, energi- och råvarufrågor.

Maria Larsson har tidigare arbetat som politisk sekreterare på Region Västerbotten och dessförinnan på Länsstyrelsen Västerbotten i flera år. På Länsstyrelsen har Maria arbetat med regionala tillväxtfrågor och EU-finansiering av projekt och företagsstöd, med särskilt fokus på landsbygdsutveckling.

- Jag har trivts otroligt bra med mitt arbete att driva utvecklingsfrågor på hemmaplan i norra Sverige. Nu känns det riktigt spännande att få fortsätta det arbetet på Brysselarenan.

Maria kommer att arbeta på plats i Bryssel och ansvara för områdena klimat, energi och råvaror. Det handlar om att bevaka och följa EU:s nya klimatfokuserade politik. Och i samverkan med aktörer inom såväl offentlig sektor som akademi och näringsliv arbeta övergripande för att de unika förutsättningarna och resurserna i norra Sverige uppmärksammas och tillvaratas, för att gynna en klimatsmart tillväxt i såväl regionen som i Sverige och EU.

- Det ska bli kul att jobba tillsammans med andra aktörer, att testa nya angreppsätt för att gynna en klimatsmart tillväxt, där vi i norra Sverige kan ta lead. Jag är övertygad om att vi genom samarbeten kan skapa den förändring vi vill uppnå.

Maria är född och uppvuxen i Övertorneå och är en aktiv person på fritiden. Utöver intresset för utvecklingsfrågor för norra Sverige har hon lagt ned mycket tid och engagemang på olika ledarroller och styrelseuppdrag inom föreningslivet, med extra hårt dunkande hjärta för basketen.

Vi hälsar Maria Larsson varmt välkommen till North Sweden European Office!

Läs mer om North Swedens arbete inom klimatpolitik här.

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information