Arktisk filmvisning i Bryssel bjöd på film från norra Sverige

Den 28 november, i samband med eventet Arctic Futures Symposium, bjöd International Polar Foundation med medarrangörer, däribland North Sweden, in till Arctic Shorts 2023. Filmkväll som bjöd på nio kortfilmer gjorda av arktiska filmskapare. Bidraget från norra Sverige var ”En dag efter jobbet” regisserad av Lars Vega.

Som en del av den politikiska konferensen Arctic Futures Symposium arrangerades Arctic Shorts som ett kulturinslag. Årets upplaga var den femte i ordningen och hölls traditionsenligt i Bryssel på kulturcentret BOZAR. Inledandevis hälsades besökarna välkomna av svenska Clara Ganslandt,EU:s arktiska ambassadör. Hon lyfte fram vikten av fortsatt gott gränsöverskridande samarbete i Arktis, som Arctic Futures Symposium är ett gott exempel på. 

Nio kortfilmer från arktiska regioner och länder som samverkar i Bryssel   

De nio filmerna bestod av en salig blandning av dokumentärt berättande och fiktion. Framför allt speglade filmerna de arktiska regionernas mångfald, med olika kultur, natur, historisk kontext och dess olika utmaningar i livet i Arktis. 

Exempelvis visades Mermaid från Nordnorge där historien livet som en ung kvinna vars arbete är fiskare i norra Norge berättades, medan Kanadas bidrag Shaman’s Apprentice fokuserade på historiska traditioner och sägner kopplat till urfolk i Kanada. “En dag efter jobbet”, norra Sveriges bidrag, handlar om en man som precis fått sparken från sitt arbete efter 34 års anställning. Medan hans fru tittar på tv reflekterar han över sitt liv och minns sin bror som inte finns i liv längre. 

Filmer som visades: 

  • Shaman’s Apprentice – Kanada 
  • The Last Straw – Färöarna 
  • How to Skin a Polar Bear – Finland 
  • Naja – Grönland 
  • Chasing Birds – Island 
  • Mermaid – Norge 
  • A Day After Work – Sverige 
  • Mobiliser – Quebec 
  • Connected – Alaska 

Läs mer om En dag efter jobbet här

Läs mer om Arctic shorts här

Läs mer om Arctic Futures Symposium 2023 här

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information