Stort tack till höstens praktikanter Nora och Emil!

Efter en händelserik höst är det dags för oss på North Sweden att tacka våra fantastiska praktikanter, Nora Vinderå och Emil Olofsson, för deras tid hos oss under hösten 2023. Nora och Emil har varit en stor tillgång för kontoret och vi önskar dem lycka till i framtiden!

Efter en intensiv och lärorik höst är det dags att säga hejdå till praktikanterna Nora Vinderå och Emil Olofsson och tacka dem för deras insatser på North Swedens kontor i Bryssel. Under hösten har Nora och Emil bistått kontoret i det dagliga arbetet. Huvudsakligen har Nora och Emil arbetat med omvärldsbevakning och nyhetsrapportering inriktat på bland annat utvecklingen av EU:s klimatpaket Fit for 55 med fokus på skogen, EU:s regionalpolitik och arktiska politik, EU:s innovationspolitik, EU:s gröna omställning samt det förberedande arbetet inför det svenska ordförandeskapet. Då besöksverksamheten på kontoret dragit i gång med full fart igen har även det inneburit en hel del fix för praktikanterna.  

Vad tar du med dig från din praktikperiod på North Sweden i Bryssel?  

Nora: Det har varit otroligt lärorika och givande månader här på North Sweden. Jag har lärt mig en massa om hur EU fungerar i praktiken hur Sverige påverkas av beslutsfattandet här i Bryssel. Det har även varit väldigt givande att arbeta med människor som är så pass engagerade och dessutom få chansen att delta i spännande konferenser, seminarier och möten där jag har fått möjligheten att sätta mig in i North Swedens policyområden. Praktikperioden har gett mig erfarenheter som jag aldrig kunnat få bara av det akademiska och jag tar med mig erfarenheter och kunskaper som jag kan använda mig av hela livet.   

Emil: Trots att jag har bott hela mitt liv i norra Sverige lämnar jag nu Bryssel med helt nya perspektiv på regionen. De storskaliga industrisatsningarna i norr har blivit en viktig pusselbit i hela EU:s klimatomställning, och därför har det varit väldigt spännande och lärorikt att få ha varit en del av North Swedens arbete på Brysselarenan. Den här hösten har också gett mig en större förståelse för hur policyprocesserna i EU ser ut i verkligheten. 

Vad har ni för tips till de som funderar på att göra praktik i Bryssel?  

Nora: Har man ett genuint intresse så är det bara att söka, det är inget du kommer ångra! Det finns många möjligheter när det kommer till att praktikplatser i Bryssel, allt från EU-institutionerna, till lobbyorganisationer. Allt man kan tänka sig finns här, så om det är något specifikt som man är intresserad av, går det nog att hitta något som passar en i Bryssel. Tänk på att vara konkret praktikansökan och fundera på varför du vill ha just den praktiken du söker, och vad du själv kan erbjuda. När det kommer till den sociala biten så är det superenkelt. Man är absolut inte ensam att vara praktikant i Bryssel och eftersom alla praktikanter mer eller mindre är i samma situation så blir atmosfären automatiskt väldigt öppen.  

Emil: Våga sök även om konkurrensen är hög. Man vet aldrig om man kommer få en praktikplats eller inte, så lika bra att satsa på allt som känns spännande och intressant. Kan även varmt rekommendera att ta med ett paraply. 

Vad ska ni göra efter praktiken?   

Nora: Jag åker tillbaka till Sundsvall för att göra klart min kandidatexamen i statsvetenskap på Mittuniversitetet. Det har varit väldigt tacksamt att vara här på North Sweden i Bryssel och få inspiration till bland annat C-uppsats, som jag kommer skriva nu till våren.  

Emil: Nu bär det av mot Umeå för att skriva min masteruppsats i statsvetenskap. Om planerna inte ändras blir det en uppsats om arktisk politik, ett ämnesval som kanske inte hade varit lika självklart om jag inte hade varit här på North Sweden. 

Vi på North Sweden vill ge ett stort tack till Nora och Emil och önskar er lycka till i framtiden! 

17 Jan 2023 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information