Skön sommar med några slutord för våren som gått!

Sommaren är kort, det mesta regnar bort heter ju sången. Jag tillönskar i vilket fall alla en lång skön ledighet, så får det bli som det blir med sommaren. Det blåser ju överlag kalla vindar i världen. Det blev inte minst Europaparlamentsvalet en påminnelse om med efterverkningarna av det som ännu rör runt i EU. Samtidigt så finns det ändå hopp. Det är inte ljuset från tåget som möter oss i tunneln. Det kan vara solen i mynningen. Det är så vi väljer att se det när vi nu går till välförtjänt ledighet.

Sedan kommer vi tillbaka med nya friska krafter för att göra utmaningar till möjligheter, i det lilla som också blir det stora. Jag brukar ju säga att i våra regioner i norra Sverige i det europeiska Arktis, så blir det lokala snabbt globalt och det globala lika snabbt lokalt. Det är där vi är i världen i en stor geografi med en liten folkmängd, ungefär som Stockholm för att nu jämföra med något, mitt i det geopolitiska epicentrum vi är. De gångna två åren har i den meningen varit en crash course för vår nationella nivå att lära sig var vi befinner oss i världen. Det har ju EU sett sedan länge och kanske är det därför vi som arbetar med EU ofta känner oss hemma där, utan att därmed säga att allt i EU är som vi vill, men ganska ofta ändå och där tar vi på North Sweden åt oss en del av äran.  

Kanske skall det inte dras för stora växlar på det faktum att vi genom vår samverkan med norra Finland och Norge i Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) var de första att när Sverige, till slut, under våren blev med i NATO fullt ut, få tillträde till de svenska, finska och norska NATO-delegationerna på högkvarteret i Bryssel, två dagar efter att svenska flaggan hissats. Men, vi skall inte heller underskatta symboliken i det. Hur tyngdpunkten allt mer hamnar hos oss och som vi förstås jobbat med länge. Vi behöver ju knappast nämna satsningarna i spåren av den gröna omställningen, infrastrukturens betydelse i EU:s nordliga delar som nu är på kartorna fullt ut, medverkan i EU:s arktiska agenda och landsbygdsvision samt alla olika innovationspartnerskap vi är med i och listan kan byggas på där vi hamnar i EU:s fokus.  

EU har, som bekant, mer akuta bekymmer att hantera. Desto viktigare att vara en konstruktiv partner för EU och för det spelar inte minst ni i hemmapolitiken en så central roll för att få EU:s aktörer att vilja möta oss. Och mött dem har vi denna vår. Boxarna kan tickas av med aktiviteter som ett pärlband av utbyten som synliggör våra regioners behov och förutsättningar gentemot EU. Ni som tar del av våra nyhetsbrev kan nog vittna om det och som alltid är ju det som syns bara toppen på isberget för allt det arbete som görs.  

Det märks att vi nu är inne i att förbereda för nästa EU budgetperiod från 2028 att läggas på bordet nästa sommar. Även om EU-politiken efter en extrem slutspurt under våren tagit lite paus för sina processer avseende interna val och tillsättningar för en ny mandatperiod, så tuffar ju systemet och tjänstemannaapparaten på och fönstret för påverkan är nu. Där tuffar också bland mycket annat vår OECD-studie för NSPA på för att nå i mål till hösten. För North Swedens del har vi åter kunnat bemanna fullt ut igen och det är ett lyft för oss. Det tillsammans med givande diskussioner i styrelsen för att skapa samsyn och samlat tryck i vårt arbete borgar för att nu, nu kör vi (när vi laddat batterierna)!  

Avslutningsvis, att sägas, så är ni alla övriga som vi har ett så gott och bra utbyte med, på hemmaplan som ni sliter med vardagen i det som faktiskt händer på riktigt, på EU-arenan för att där bidra till att det blir bra för alla delar av Europa samt förstås nationell nivå som vi ibland kan klaga på, det hör till, men ju vore intet utan och förstås i övriga delar av Sverige, Europa och världen, också nu är värda en skön avkopplande sommar. Det har varit en intensiv vår, efter ett intensivt föregående år och det kommer att bli en intensiv höst för ett intensivt kommande år. Men nu, lite rast och vila på stället.  

Vi ses på andra sidan. Trevlig sommar!  

/Mikael Janson 

Som lite sommardeckare erbjuds härmed Europaparlamentsvalet från förra nyhetsbrevet. Till hösten vet vi hur dammolnen skingras från det demokratiska slagfältet. Det är ju så vi ändå och ännu löser konflikterna i EU och samspelar mellan lokal, regional och nationell nivå för att få till det. Väl bekomme på följande länk; to be continued.

03 Jul 2024 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information