EU och Corona

Under Covid-19-pandemin följer North Sweden EU:s arbete med att stötta medlemsländerna i kampen mot Coronaviruset. Vi bevakar diskussionerna på Brysselarenan löpande med fokus på dels EU:s åtgärder för att mildra konsekvenserna av Coronaviruset, dels vilka effekter Covid-19 har på politikområden viktiga för norra Sverige.

Nyheterna är uppdaterade enligt datum.

Norra Sverige i EU

"State of Play" - EU:s budgetförhandlingar: Nu smäller det - eller inte! (2020-07-15)

"State of Play" - Återstart Fransk-Tyska EU-motorn i förhandlingarna (2020-05-20)

"State of Play" - EU i fas II av Coronapandemin att växla upp (2020-04-22)

"State of Play" - Norra Sverige mitt i EU:s förhandlingspakt (2020-01-11)

Regionalpolitik

Tillståndet i EU:s regioner och städer (2020-10-12)

Norra Sverige på halster om miljardinvesteringar inför EU-toppmöte (2020-07-15)

EU-toppmöte om ekonomisk återhämtning utan nytt förslag till EU:s långtidsbudget i sikte (2020-05-06)

Lägesuppdatering om EU:s regionalpolitik till följd av Coronaviruset (2020-04-21)

EU föreslår stödåtgärder till företag till följd av Coronaviruset (2020-03-24)

Medborgarnas EU

EU-kommissionens arbetsprogram för 2021 (2020-10-19)

EU:s åtgärder mot Corona – vad har hänt sedan i somras? (2020-09-23)

EU-institutionerna öppnar upp igen (2020-07-08)

EU-kommissionen lanserar webbsidan "Re-open EU" för ett säkert återinförande av resande och turism i EU (2020-07-07)

Den 17 juni presenterade EU-kommissionen en ny vaccinstrategi (2020-07-01)

EU-kommissionen lovar finansiera globala vaccininsatser (2020-06-10)

Delta i enkät om hur COVID-19 påverkar din region eller stad (2020-06-09)

Global Citizen – internationell kampanj mot Covid-19 (2020-06-03)

EU:s smittskyddsmyndighet vägledning till vårdinrättningar till följd av Covid-19 (2020-06-02)

Coronapandemins påverkan på Schengenområdet (2020-06-02)

EU-kommissionen presenterar rekommendationer för att stötta turism- och transportsektorn att återta sina verksamheter (2020-05-20)

EU:s medlemsländer överens om gemensam metod för kontaktspårning via mobilappar under Coronapandemin (2020-05-19) 

Utbildning: digitala lösningar på inlärning allt viktigare under Corona (2020-05-04)

Folkhälsan står högt på EU:s agenda efter coronavirusets utbrott (2020-04-22)

Klimat- och transportpolitik

Klimat- och transportpolitik i kölvattnet av Covid-19 (2020-04-22)

Innovationspolitik

10 forskningsinsatser mot Covid-19 (2020-04-14)

Näringspolitik

EU-kommissionen godkänner svensk stödordning på 3,7 miljarder euro till företag för skador orsakade av Covid-19 (2020-06-17)

Europeiska unionens råd har uppdaterat rekommendationer om Sveriges nationella reformprogram 2020 till följd av Covid-19 (2020-06-03)

EU-kommissionens rapport om hur Covid-19 påverkar EU:s handel (2020-05-06)