EU och Corona

Under Covid-19-pandemin följer North Sweden EU:s arbete med att stötta medlemsländerna i kampen mot Coronaviruset. Vi bevakar diskussionerna på Brysselarenan löpande med fokus på dels EU:s åtgärder för att mildra konsekvenserna av Coronaviruset, dels vilka effekter Covid-19 har på politikområden viktiga för norra Sverige.

Nyheterna är uppdaterade enligt datum.

Norra Sverige i EU

State of Play: Återstart Fransk-Tyska EU-motorn (2020-05-20)

State of Play: EU i fas II av Coronapandemin att växla upp (2020-04-22)

State of Play: Norra Sverige mitt i EU:s förhandlingspakt (2020-01-11)

Regionalpolitik

EU-toppmöte om ekonomisk återhämtning utan nytt förslag till EU:s långtidsbudget i sikte (2020-05-06)

Lägesuppdatering om EU:s regionalpolitik till följd av Coronaviruset (2020-04-21)

EU föreslår stödåtgärder till företag till följd av Coronaviruset (2020-03-24)

Medborgarnas EU

Den 17 juni presenterade EU-kommissionen en ny vaccinstrategi (2020-07-01)

EU-kommissionen lovar finansiera globala vaccininsatser (2020-06-10)

Delta i enkät om hur COVID-19 påverkar din region eller stad (2020-06-09)

Global Citizen – internationell kampanj mot Covid-19 (2020-06-03)

EU:s smittskyddsmyndighet vägledning till vårdinrättningar till följd av Covid-19 (2020-06-02)

Coronapandemins påverkan på Schengenområdet (2020-06-02)

EU-kommissionen presenterar rekommendationer för att stötta turism- och transportsektorn att återta sina verksamheter (2020-05-20)

EU:s medlemsländer överens om gemensam metod för kontaktspårning via mobilappar under Coronapandemin (2020-05-19) 

Utbildning: digitala lösningar på inlärning allt viktigare under Corona (2020-05-04)

Folkhälsan står högt på EU:s agenda efter coronavirusets utbrott (2020-04-22)

Klimat- och transportpolitik

Klimat- och transportpolitik i kölvattnet av Covid-19 (2020-04-22)

Innovationspolitik

10 forskningsinsatser mot Covid-19 (2020-04-14)

Näringspolitik

EU-kommissionen godkänner svensk stödordning på 3,7 miljarder euro till företag för skador orsakade av Covid-19 (2020-06-17)

Europeiska unionens råd har uppdaterat rekommendationer om Sveriges nationella reformprogram 2020 till följd av Covid-19 (2020-06-03)

EU-kommissionens rapport om hur Covid-19 påverkar EU:s handel (2020-05-06)