Framtidens innovationspolitik i EU

Då Europeiska rådet presenterat den fleråriga budgetramen 2021–2027 (MFF) står det klart för forsknings- och innovationspolitiken (FoI) att överenskommelsen innebär en del neddragningar jämfört med tidigare ambitioner från EU-kommissionens sida. Nu återstår att se hur det slår mot planerade initiativ i de olika forsknings-och innovationsprogrammen och hur de slutligen utformas. Läs våra nyheter om EU:s framtida innovationspolitik och dess påverkan på norra Sverige.