Reference Site för hälsosamt åldrande

Region Norrbotten har flera års erfarenhet av att arbeta för att utveckla digitala lösningar inom vården. Norrbotten har bland annat haft ett drivande deltagande i gränsöverskridande innovationsprojekt inom digital hälsa och har en gedigen erfarenhet av utveckling inom innovativa digitala lösningar.

Genom att vara en del av nätverket European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, EIP on AHA, samarbetar Norrbotten med andra europeiska regioner som är så kallade reference sites och utbyter erfarenheter med dem inom hälsoinnovation. I egenskap av att vara Reference Site erhåller Norrbotten därtill en särskild ställning i form av ökad insyn och möjlighet att ge feedback i tidiga skeden under EU-kommissionens hälsolagstiftningsprocesser. Norrbotten ska tillsammans med andra Reference Sites fungera som inspirationskällor för hela EU och bidra till att skapa kreativa och användbara lösningar för ökad levnadsstandard och hälsa bland äldre.

I Europa ser vi just nu en åldrande befolkning, vilket innebär ökade kostnader. För att hantera dessa kostnader satsar EU-kommissionen mycket på innovation inom vård och hälsa. Europeiska Innovationspartnerskapen, EIP, hjälper till att skapa partnerskap mellan olika aktörer inom den digitala unionen.

Att vara en Reference Site för EIP innebär att man blir identifierad som en ledare inom branschen och att man kan få med sig andra relevanta aktörer i diverse projekt.

Här bedrivs ett aktivt arbete för att förespråka ett hälsosamt och aktivt åldrande med ett övergripande mål på att öka den genomsnittliga friska livslängden för EU-medborgare med 2 år till och med 2020.

Varje referenssite tilldelas 1 – 4 stjärnor beroende på hur många kriterier de uppfyller, enbart 7 andra referenssites har fått bättre resultat än Norrbotten.  Mellan 2016 – 2018 kommer över 4 miljarder euro att investeras i innovationerna, vilket ska resultera i att 5 miljoner människors livsstandard förbättras. Mellan 2016-2018 investerades över 4 miljarder euro i innovationerna, med syftet att förbättra livsstandarden för över 5 miljoner människor. grund av att Europa har en åldrande population byggs med dessa innovationer samarbete över gränser för att effektivisera innovationsarbete och minimera risktagande som hänger ihop med sjösättandet av innovationsprojekt i praktiken.

Mer information om European Innovation partnership med dess Reference Sites och vilka andra regioner i Europa som fått utmärkelsen