Regionpolitik i ny budget

2019-03-12

North Sweden har tillsammans med andra svenska regionkontor tagit fram en rapport som sammanfattar de största väntade förändringarna för regionalt innovationsarbete under kommande budgetperiod.

De svenska regionkontoren har i en gemensam ansats tagit fram en rapport som sammanfattar de största föreslagna förändringarna för regionalt innovationsarbete i kommande budgetperiod 2021-2027. I den pågående budgetförhandlingen är regionalpolitiken såväl som forsknings- och innovationsfinansieringen i Horison Europe (tidigare 2020) under översyn vilket kommer att påverka hela det regionala innovationssystemet; regioner, lokala myndigheter, företag och forskningsaktörer.

Rapporten ger en överblick över de största förändringarna baserat på EU-kommissionens förslag som lades fram maj och juni 2018. En genomgående förändring som beskrivs i rapporten är ökad betydelse och fokus på regionernas arbete med smart specialisering. Konceptet innebär att regionen uppmanas att ta fram en strategi för utveckling av regionens styrkeområden. Den förväntade förändringen innebär t.ex. en övergång från dagens krav på ”förekomsten av en strategi” till att regionen ska kunna visa på ”god styrning” av smart specialisering för att ta del av vissa av de regionala utvecklingsmedlen.

Andra förändringar som behandlas i rapporten inkluderar starkare fokus på ”synergier mellan fonder” där finansiering från olika fonder ska kunna kombineras för att starkare bidra till EU:s mål. Samt den nya finansieringsformen för interregionala innovationsinvesteringar (kallad komponent 5) som öppnar upp för nya typer av samverkan mellan regioner.

Korrekt bild Niklas nyhet

Rapporten som omfattar 29 sidor och inleds med en kort sammanfattning finns fritt tillgänglig här

/Niklas Johansson

Nyheter

 • Regionpolitik i ny budget

  2019-03-12

  North Sweden har tillsammans med andra regionkontor tagit fram en rapport som beskriver regionala förändringar för innovationsarbetet inför kommande budgetperiod.

 • EU-parlamentet och ministerrådet överens om att införskaffa EU:s första Digitala Europaprogram

  2019-03-08

  EU-parlamentet och Ministerrådet kom den 14 februari fram till en preliminär politisk överenskommelse om det första Digitala Europaprogrammet, som kommer vara en del av EU:s programperiod för 2021–2027.

 • Masters of Digital 2019 – en konferens i digitaliseringens ära

  2019-02-26

  Masters of Digital är ett årligt evenemang som arrangeras av DIGITALEUROPE som hölls den 21 februari i Bryssel. Det var en fullspäckad dag där olika aktörer presenterade och diskuterade olika digitala lösningar. En rad intressanta frågor ställdes; Hur kan EU konkurrera med Kina och USA? Hur kan digitalisering bidra till en hållbar miljö? Vilka möjligheter finns det inom e-hälsa? Dessa plus många fler ämnen diskuterades under Masters of Digital.

 • Förslag: 9,2 miljarder euro till nytt digitalt program.

  2019-02-11

  I juni 2018 presenterade för första gången den europeiska kommissionen ett förslag om att det i nästa fleråriga budet som sträcker sig över 2021–2027, ¬ ska ska finnas finansiering till ett nytt digitalt program för att bygga upp och säkra en gemensam digital inre marknad för EU. Sedan mitten på 1990-talet har EU strävat efter att etablera en digital inre marknad. EU-kommissionen menar att de framsteg som gjorts inom teknologi, och framförallt framväxten av dagens internet, har gjort att en gemensam marknad för EU:s medlemsländer aldrig varit viktigare. Det är bakgrunden till förslaget för ”Digital Europe programme”: ett program med finansiering som ska bygga en gemensam digital inre marknad för EU. Avkastningen från fungerande digital inre marknad, utan restriktioner och med pålitlig säkerhet skulle enligt förslagstexten kunna öka EU:s bruttonationalprodukt med så mycket som 415 miljarder euro per år.

 • Forskning och innovation under kommande långtidsbudget – uppdatering av förhandlingsläget

  2018-12-19

  Ett halvår har nu gått sedan Kommissionen i maj och juni lade fram sitt förslag på långtidsbudget samt de program och fonder som den styr för perioden 2020-2027. Sedan dess pågår flitiga förhandlingar diskussioner om innehållet mellan EU:s institutioner, men även om mycket ännu är oklart så är det tydligt att forskning och innovation är högt på agendan med en kraftigt utökad budget för Horizon Europe som rymmer merparten av unionens engagemang på området. Det är även tydligt att det kommer en rad nya inslag i programmet som kommer att påverka utlysningar och fördelnings av forskningsmedel och därmed delvis förändra hur norra Sveriges aktörer kan arbeta med programmet. Här kommer en uppdatering av förhandlingsläget om forskning och innovation i den kommande programperioden.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS