• NSPA-seminarium på EWRC

  NSPA-seminarium på EWRC

  Den 11 oktober anordnade nätverket NSPA och skotska Highlands and Islands, med North Sweden som huvudpartner, ett fullsatt seminarium inom ramen för EWRC i Bryssel.

  Läs mer
 • Arktiskt frukostmöte

  Arktiskt frukostmöte

  Den 19 oktober anordnade nätverket NSPA ett frukostmöte i Europaparlamentet om EU:s arktiska policy och den resolution som parlamentet arbetar med att ta fram.

  Läs mer
 • Smarta städer kunskapsresa

  Smarta städer kunskapsresa

  Den 6-7 oktober besökte representanter för flera europeiska städer och regionkontor i Bryssel, däribland Skellefteå och North Sweden, Valladolid i Spanien.

  Läs mer

Nyheter

 • NSPA-seminarium på EWRC

  2016-10-20

  Den 11 oktober anordnade nätverket NSPA och skotska Highlands and Islands, med North Sweden som huvudpartner, ett fullsatt seminarium inom ramen för EWRC i Bryssel.

 • Arktiskt frukostmöte

  2016-10-19

  Den 19 oktober anordnade nätverket NSPA ett frukostmöte i Europaparlamentet om EU:s arktiska policy och den resolution som parlamentet arbetar med att ta fram.

 • Resultaten av EU:s sammanhållningspolitik 2007-2013

  2016-10-19

  EU-kommissionen har publicerat en oberoende utvärdering av europeiska regionala utvecklingsfonden samt sammanhållningsfonden som utgör en del av sammanhållningspolitiken. Utvärderingen visar på att sammanhållningspolitikens investeringar har haft positiv påverkan på skapandet av jobb, motverkandet av regionala klyftor samt en ökad bruttonationalprodukt (BNP).

 • CEF Transport i ny utlysning för årliga och mångåriga programmet

  2016-10-19

  Connecting Europe Facility (CEF) eller Fonden för ett sammanlänkat Europa är EU:s finansieringsprogram för genomförande av det transeuropeiska transportnätverket TEN-T för att sammankoppla EU:s länder. EU-kommissionen har nu öppnat 2016 års CEF-transportutlysning för så väl det årliga programmet som det mångåriga programmet (CEF2016).

 • EU-kommissionen - för en enklare väg till företagsstöd ur EU:s fonder

  2016-10-19

  En högnivågrupp som inrättats av EU-kommissionen har tagit fram nya rekommendationer för att göra det lättare för företag att få stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder (ESI-fonderna). Arbetet är ett led i strävan efter en resultatinriktad EU-budget.

 • Smarta städer kunskapsresa

  2016-10-19

  Den 6-7 oktober besökte representanter för flera europeiska städer och regionkontor i Bryssel, däribland Skellefteå och North Sweden, Valladolid i Spanien.

 • Kreativa Europa öppnar ny utlysning till europeiska nätverk

  2016-10-18

  Nu finns det möjlighet att ansöka om nätverksstöd inom EU:s kulturprogram Kreativa Europa. Nätverksstödet ska främja aktörer inom kultursektorn att arbeta internationellt och att stärka kompetensen och konkurrenskraften inom sektorn. Utlysningen berör aktörer som är verksamma inom den kulturella och kreativa sektorn.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS