• Arctic Futures Symposium

  Arctic Futures Symposium

  Den 30 november anordnades det årliga Arctic Futures Symposium i Bryssel. Konferensen samlar många arktiska aktörer från hela världen och nätverket för NSPA.

  Läs mer
 • EU:s strategi för Agenda 2030

  EU:s strategi för Agenda 2030

  EU-kommissionens steg mot en hållbar framtid presenterades i november. Där finns tio prioriteringar mot genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

  Läs mer
 • EU-pris till Norrbotten

  EU-pris till Norrbotten

  Norrbotten har fått EU:s mest prestigefyllda pris för e-hälsa för sitt arbete kring aktivt och hälsosamt åldrande. Norrbotten ses med detta som en viktig aktör inom området.

  Läs mer

Nyheter

 • SKL och EU:s framtida sammanhållningspolitik

  2017-01-10

  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skrev i slutet av år 2016 ett yttrande om EU:s framtida regionalpolitik, den så kallade sammanhållningspolitiken, till EU-kommissionen, Näringsdepartementet, Statsrådsberedningen, Finansdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet. SKL lyfter att sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa samt vikten av detta i den europeiska integrationsprocessen.

 • Arctic Futures Symposium

  2016-12-14

  Den 30 november anordnades det årliga Arctic Futures Symposium i Bryssel. Konferensen samlar många arktiska aktörer från hela världen och nätverket för NSPA.

 • Malta tar över ordförandeskapet i europeiska ministerrådet

  2016-12-14

  Från och med den 1 januari 2017 kommer Malta för första gången sitta på ordförandeskapet i EU. Maltas största mål kommer vara att föra EU närmare folket genom att främja en bättre dialog och en av de högsta prioriteringarna kommer vara migration.

 • Välkommen till lanseringen av OECD:s rapport om NSPA!

  2016-12-14

  Save the date: Den 13 mars 2017 lanseras officiellt OECD-studien för regionerna i Northern Sparsely Populated Areas, NSPA. Rapporten pekar ut viktiga utvecklingsområden med rekommendationer med förslag på åtgärder i regionerna för att stärka utvecklingen i det nordligaste Europa. Den unika OECD-studien över regionerna i Northern Sparsely Populated Areas offentliggörs i samband med att den presenteras i Bryssel och du är hjärtligt välkommen.

 • OECD:s höjdpunkter från konferens om glesbefolkade områden

  2016-12-14

  I Paris i november godkändes den så kallade territorial review som gjort på NSPA. I samband med beslutsmötet i Paris anordnades ett seminarium om ”Delivering productivity and competiveness for rural areas”. OECD har nu publicerat förfarandet och dokumentation från det seminariet.

 • Informationsdag för Shift2Rail

  2016-12-14

  17 januari ska EU-kommissionen anordna en informationsdag om utlysningen för Shift2Rail som är EU:s järnvägsteknologiska samarbetsprojekt för morgondagens järnvägssystem. Det är ett initiativ med fokus på forskning och innovation, tillsammans med marknadsdrivna lösningar där avancerade tekniklösningar, produkter och tjänster främjas.

 • Ny fond för infrastruktur inom bredband i glesbygdsområden

  2016-12-14

  EU-kommissionen planerar i samarbete med Europeiska Investeringsbanken (EIB) en fond med minst 500 miljoner euro för infrastrukturprojekt i småskaliga former inom bredband. Denna fond ska bland annat göra det lättare att skapa bredbandsnät i glesbygdsområden.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS