• North Swedens EU-Forum

  North Swedens EU-Forum

  North Sweden anordnar tillsammans med aktörer på hemmaplan fyra informationsdagar i regionen med anledning av den nya program-perioden. Anmäl dig redan idag!

  Läs mer
 • Långtidsarbetslöshet i EU

  Långtidsarbetslöshet i EU

  Enligt EU:s statistikbyrå Eurostat hade Övre Norrland lägst långtids- arbetslöshet i hela EU under 2013. Sverige var också det medlemsland med lägst långtidsarbetslöshet.

  Läs mer
 • North Swedens verksamhet

  North Swedens verksamhet

  Läs vad vi på North Sweden European Office gjorde under 2013 i vår verksamhetsberättelse samt se vad vi planerar i vårt verksamhetsdirektiv 2014/2015.

  Läs mer

Nyheter

 • North Swedens verksamhet

  2014-04-23

  Läs vad vi på North Sweden European Office gjorde under 2013 i vår verksamhetsberättelse samt se vad vi planerar i vårt verksamhetsdirektiv 2014/2015.

 • Vilka resultat gav Strukturfondspartnerskapet 2007-2013 för Övre Norrland?

  2014-04-23

  Det arbete som genomförts i och med strukturfondspartnerskapet i Norrbotten och Västerbotten för perioden 2007-2013 har nu summerats. Resultatet av satsningarna för strukturfonderna kan sammanfattas bland annat som 10 500 nya jobb, 6 400 nya företag och stora satsningar på kompetensutveckling i Övre Norrland.

 • Rådgivande expertgrupper för Horisont 2020

  2014-04-23

  En lista på områden inom forskning- och innovationsprogrammet Horisont 2020 där EU-kommissionen har upprättat expertgrupper finns nu publicerad. Syftet med expertgrupperna är att ge råd till EU-kommissionen.

 • Anmäl dig till Green Week 2014

  2014-04-23

  EU-kommissionen anordnar varje år miljöevenemanget Green Week, en möjlighet till ömsesidigt lärande och diskussion mellan olika europeiska aktörer på miljöområdet. Veckan kommer att fyllas av seminarier och konferenser, och äger rum 3-5 juni 2014 i Bryssel.

 • Nya regler för statsstöd inom miljöskydd och energi

  2014-04-23

  Den 1 juli kommer nya regler för statsstöd inom området miljöskydd och energi att vara gällande. Reglerna omfattar stöd till energiintensiva företag, energiinfrastruktur, förstärkning av den inre marknaden samt kapacitetsmekanismer.

 • Sveriges reformprogram och konvergensprogram överlämnat till EU-kommissionen

  2014-04-22

  Den svenska regeringen har överlämnat det nationella reformprogrammet samt Sveriges konvergensprogram för 2014 till EU-kommissionen. Prioriteringarna i programmen är baserade på regeringens budgetproposition.

 • Europaparlamentet godkände flera viktiga förslag på transportområdet

  2014-04-22

  Förslaget om det gemensamma företaget Shift2Rail och förslaget om infrastruktur för alternativa bränslen har inneburit långa förhandlingar som North Sweden rapporterat löpande om. Den 15 april sade Europaparlamentet sitt om förslagen.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS