• Nationellt regionalfondsprogram

  Nationellt regionalfondsprogram

  Från och med programperioden 2014-2020 kompletteras de åtta regionala strukturfondsprogrammen med ett nationellt program som ska stärka sysselsättning och tillväxt.

  Läs mer
 • North Swedens EU-Forum

  North Swedens EU-Forum

  North Sweden anordnar tillsammans med aktörer på hemmaplan fyra informationsdagar i regionen med anledning av den nya program-perioden. Anmäl dig redan idag!

  Läs mer
 • Get Creative – Go Baltic

  Get Creative – Go Baltic

  North Sweden var medarrangör vid ett seminarie med temat kulturdriven tillväxt och kreativa näringar i Östersjöregionen den 3 april i Bryssel. Bland annat Umeå2014 var på plats.

  Läs mer

Nyheter

 • Lämna synpunkter på Grönbok om mHälsa

  2014-04-17

  EU-kommissionens öppna samråd på Grönboken om mobil hälsa (mHälsa) är nu tillgängligt fram till den 3 juli. Synpunkter på patient- och personuppgiftssäkerhet och främjandet av utvecklingen av nya tjänster på området efterfrågas särskilt.

 • Utbildning om urbana och regionala utvecklingsstudier under OPEN DAYS

  2014-04-17

  Intresserad av EU:s sammanhållningspolitik? Nu kan du som är doktorand eller forskare ansöka om en plats till en kurs som anordnas av bland annat generaldirektoratet för regionalpolitik och Regional Studies Association (RSA) under OPEN DAYS i Bryssel i oktober 2014. Sista ansökningsdag är 16 maj.

 • Övre Norrland har lägst långtidsarbetslöshet i hela EU

  2014-04-17

  Enligt en sammanställning från EU:s statistikbyrå Eurostat var Sverige det medlemsland i unionen med lägst andel långtidsarbetslösa under år 2013. Sett till län i Sverige hade Norrbottens och Västerbottens län lägst andel långtidsarbetslösa under året.

 • Delta med ditt bidrag på Water Innovation SME Awards

  2014-04-17

  WssTP (The European Water Platform) anordnar i samband med organisationens tioårsdag en tävling för små och medlestora företag (SMEs) som arbetar med utvecklandet av nya lösningar och teknik för hantering av vatten.

 • EU-kommissionen svarar på frågor om IKT-baserad innovation i offentlig sektor

  2014-04-16

  EU-kommissonen har sammanställt ett dokument med frågor och svar rörande Informations- och kommunikationsteknologi (IKT)-baserad innovation inom offentlig sektor utifrån utlysningar i forsknings och innovationsprogrammet Horisont 2020.

 • Nationellt landsbygdsprogram presenterat

  2014-04-16

  2 april presenterade landsbygdsminister Eskil Erlandsson det nya landsbygdsprogrammet för Sverige under perioden 2014-2020. Programmet ska nu godkännas av EU-kommissionen

 • Regeringens strategi för EU-fonder skickad till EU-kommissionen

  2014-04-14

  Partnerskapsöverenskommelsen, ett strategiskt dokument för de europeiska strategiska investeringsfonderna, har lämnats till EU-kommissionen från Regeringen. Överenskommelsen berör regionalfonden, socialfonden, landsbygdsfonden och havs- och fiskerifonden. Beslut från EU-kommissionen väntas till hösten.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS