Norra Sverige i topp på EU:s innovationskarta

2013-05-15

Norra Sverige genom Norrbotten och Västerbotten hamnar i topp när EU-kommissionen sammanställt innovation på regional nivå i Europa för 2012.

Övre Norrland utpekas som innovationsledare tillsammans med bland annat London, Paris och Stockholm.  Det innebär att regionen fortsätter att vara i EU:s innovationstopp, så som året innan. North Sweden har tidigare skrivit om EU-kommissionens undersökning där Sverige intar en ledande ställning inom innovation. Nu har EU-kommissionen följt upp med en ny undersökning som går ner på regional nivå. 

Eftersom den regionala nivån är viktig för ekonomisk utveckling och för utformning och genomförandet av innovationsstrategier, är det viktigt att det finns indikatorer för att jämföra och mäta innovationsprestanda på regional nivå. Sådan information är avgörande för de politiska prioriteringarna och att kunna följa trender.

Undersökningen har delat in regioner i fyra grupper; Innovationsledare, innovationsföljare, måttliga innovatörer och blygsamma innovatörer. Under varje kategori finns tre undergrupper, vilket ger en spridning om tolv olika kategorier.

Enligt undersökningen finns länder med regioner i flera olika kategorier, vilket ger en tydlig signal om att stödet måste fördelas så att alla regioner i landet kommer upp i innovationsstyrka.

Övre Norrland är rankad som innovationsledande region. Detta betyder att regionen tillhör samma grupp som Stockholmsregionen, Amsterdam, Paris, London och stora delar av Tyskland.

Innovation leader

Läs North Swedens tidigare nyhet om Sverige som innovationsledare
Läs North Swedens nyhet från förra årets sammanställning

Läs mer om regionens innovationsstyrka i EU-rapporten

/ Eric Lundvall

 

Nyheter

 • Innovationsledare i EU

  2017-09-13

  Enligt en ny ranking av EU-kommissionen ligger Västerbotten och Norrbotten återigen med i samlingen av innovationsledare för 2017.

 • Ansök om EU:s pris till bästa kvinnliga innovatörer

  2017-09-06

  Med ett förstapris på 100 000 euro vill EU-kommissionen lyfta fram kvinnor som introducerat innovativa produkter och tjänster inom EU med en tävling för att uppmärksamma goda exempel samt för att få allt fler kvinnor att bli innovatörer.

 • Ansök till EU:s Innovationshuvudstad 2017

  2017-03-28

  Är din stad innovationsdriven och satsar på att övervinna sociala utmaningar? Då ska du söka dig till EU:s innovationshuvudstad, iCapital 2017!

 • Tyck till om smart specialisering

  2017-01-18

  EU-kommissionen har öppnat ett samråd om smart specialisering inom tillväxt och jobb i Europa där allmänheten kan lämna synpunkter. Syftet är att samla in åsikter inför planeringen till kommande program- och fondperiod.

 • Ny utlysning – Innovationer för Europas framtidsutmaningar i tätbefolkade områden

  2017-01-18

  Skicka in ert bidrag nu för att ha en chans om att bli ett av EU:s mest innovativa projekt inom områdena cirkulär ekonomi, hållbar rörlighet i tätbefolkade områden eller integration av migranter och flyktingar. Städer kan ansöka direkt och få EU-stöd för innovativa projekt. EU-kommissionen lanserar här en andra utlysning för projekt inom ”Urban Innovative Actions initiative (UIA)”. Utlysningen har en budget på 50 miljoner euro från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och syftet är att stödja projekt som kommer med lösningar på olika utmaningar som tätbefolkade områden i Europa idag möter.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS