Norra Sverige i topp på EU:s innovationskarta

2013-05-15

Norra Sverige genom Norrbotten och Västerbotten hamnar i topp när EU-kommissionen sammanställt innovation på regional nivå i Europa för 2012.

Övre Norrland utpekas som innovationsledare tillsammans med bland annat London, Paris och Stockholm.  Det innebär att regionen fortsätter att vara i EU:s innovationstopp, så som året innan. North Sweden har tidigare skrivit om EU-kommissionens undersökning där Sverige intar en ledande ställning inom innovation. Nu har EU-kommissionen följt upp med en ny undersökning som går ner på regional nivå. 

Eftersom den regionala nivån är viktig för ekonomisk utveckling och för utformning och genomförandet av innovationsstrategier, är det viktigt att det finns indikatorer för att jämföra och mäta innovationsprestanda på regional nivå. Sådan information är avgörande för de politiska prioriteringarna och att kunna följa trender.

Undersökningen har delat in regioner i fyra grupper; Innovationsledare, innovationsföljare, måttliga innovatörer och blygsamma innovatörer. Under varje kategori finns tre undergrupper, vilket ger en spridning om tolv olika kategorier.

Enligt undersökningen finns länder med regioner i flera olika kategorier, vilket ger en tydlig signal om att stödet måste fördelas så att alla regioner i landet kommer upp i innovationsstyrka.

Övre Norrland är rankad som innovationsledande region. Detta betyder att regionen tillhör samma grupp som Stockholmsregionen, Amsterdam, Paris, London och stora delar av Tyskland.

Innovation leader

Läs North Swedens tidigare nyhet om Sverige som innovationsledare
Läs North Swedens nyhet från förra årets sammanställning

Läs mer om regionens innovationsstyrka i EU-rapporten

/ Eric Lundvall

 

Nyheter

 • Horizon Europe i framtiden

  2019-03-26

  Europaparlamentet och Ministerrådet har enats om utformningen av innovationsprogrammet Horizon Europe som ska gälla under nästa programperiod 2021-2027.

 • EU avsätter ytterligare två miljarder euro till vetenskapliga upptäckter 2019–2020 i syfte att sjösätta ett Europeiskt innovationsråd

  2019-03-25

  EU-kommissionen beslutade den 18 mars att två miljarder euro ska avsättas från EU-budgeten för de två kommande åren 2019–2020 i syfte att utveckla det Europeiska innovationsrådet (European Innovation Council, EIC) som har varit verksamt sedan 2017. Med det vill man stärka Europas konkurrenskraft, främja vetenskapliga upptäckter och snabbt få ut små företag på marknaden. EIC drivs nu som pilot men kommer att permanentas och få ett större utrymme under kommande programperiod.

 • Ny fond med start 2020 riktas enbart mot innovation som ska reducera koldioxidutsläpp

  2019-03-25

  Den 26 februari kommunicerade EU-kommissionen lanseringen om en ny innovationsfond med start 2020. Fonden motsvarar ett investeringsprogram med finansiering för 10 miljarder euro till tvärsektoriella innovationer inom ramen för koldioxidsnål teknik och syftet är att öka tekniksektorers globala konkurrenskraft. Initiativet som är en åtgärd i linjen med EU:s klimatstrategi 2050 om en ”ren planet för alla” kommer att sammanbringa resurser från olika instanser till en sammanlagd summa av 10 miljarder euro.

 • Regionpolitik i ny budget

  2019-03-12

  North Sweden har tillsammans med andra regionkontor tagit fram en rapport som beskriver regionala förändringar för innovationsarbetet inför kommande budgetperiod.

 • EU-parlamentet och ministerrådet överens om att införskaffa EU:s första Digitala Europaprogram

  2019-03-08

  EU-parlamentet och Ministerrådet kom den 14 februari fram till en preliminär politisk överenskommelse om det första Digitala Europaprogrammet, som kommer vara en del av EU:s programperiod för 2021–2027.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS