North Sweden seminarium om EU:s skogsstrategi och skogsindustrins betydelse

2014-05-22

Den 4 juni anordnar North Sweden ett seminarium om EU:s skogsstrategi och skogsindustrins betydelse för tillväxten i Europa 

Huvudtalare från Europeiska kommissionen samt regeringarna i Sverige och Finland, företrädare för industrin och akademi samt regionala representanter sammanstrålar i diskussioner om: 

- Skoglig biomassa - en viktig råvarukälla för framväxande biobaserade industrier. Europa är en stor exportör av papper, pappersmassa och sågade trävaror dvs klimatneutrala produkter vilka är producerade med hjälp av förnybar energi och förnybara skogsråvara. Diskussioner om vikten av att regelverk på EU-nivå möjliggör denna utveckling genom att lyfta substitution som ett redskap för en minskad klimatpåverkan.

- Verktyg för att hitta lösningar som gör att vi bättre kan ta oss an de framtidsutmaningar vi står inför, inte minst genom att tillgodose behovet av nya produkter och tjänster på den Europeiska marknaden och globalt. Medvetande höjande insatser om betydelsen av skogsindustrin för arbetstillfällen i urbana miljöer och i landsbygdsområden.

- Motverka klimathot: fokusera på att substituera material och energi av fossilt ursprung med produkter och energi baserade på skogsprodukter. Då uppnås den största klimatnyttan. Europas skogar är idag underutnyttjade och åldras och håller därför på att stanna av i tillväxt vilket medför minskande förmåga att binda in koldioxid. Ett aktivt brukande av naturresursen skog, möjliggör ett ökat upptag av koldioxid vilket tillsammans med utsläppsminskningar från energiproduktion och transporter samt energieffektivisering motverkar klimatförändringen.

Seminariet hålls den 4 juni kl 10-13 (registrering från 09.30) på Sveriges ständiga representation i Bryssel. Målgrupp är intressenter från offentlig förvaltning på lokal, regional och nationell nivå, industrin och europeiska institutioner. 

Seminariet efterföljs av en lunchbuffé (från klockan 13.00).

Bakgrund

Meddelandet om en ny EU-skogsstrategi presenterades av Europeiska kommissionen i september 2013. Ministerrådet antog den 19 maj 2014 Rådslutsatser och Europaparlamentet väntas återuppta arbetet med att ta fram yttrande efter Europaparlamentsvalet. 

Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

 • Tillväxtverkets utlysning: projekt som skapar kommersiell service i gles-och landsbygder

  2019-03-08

  Tillgång till grundläggande kommersiell service, som dagligvaror och drivmedel, är en förutsättning för att bo, besöka och kunna driva företag i gles- och landsbygder. Tillväxtverkets utlysning ska stödja pilotprojekt som genom samarbete skapar nya och hållbara lösningar i gles- och landsbygder. Ansök senast den 29 maj!

 • EU utlyser projekt inom mediefrihet samt pluralism och inför European Media Literacy Week med premiär den 18 mars

  2019-03-07

  EU investerar 2,2 miljoner euro i tre separata utlysningar för pilotprojekt inom mediefrihet och pluralism som ska främja kvalitativ journalism och gränsöverskridande samarbete mellan professionella inom media och medieråd i den digitala eran. Det övergripande syftet är att stärka medie- och informationskunnighet, också kallat MIK. Under EU-kommissionens nyinstiftade MIK-vecka som äger rum den 18–22 mars deltar regioner från hela EU och det finns bland annat möjlighet att lägga upp regionala och lokala aktiviteter på EU-kommissionens interaktiva webkarta eller nominera någon till Media Literacy Awards.

 • EU-förhandlingar når överenskommelse för modernisering av upphovsrättslagar

  2019-02-22

  Den 13 februari kom EU-parlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet överens om att ett politiskt avtal som moderniserar upphovsrättslagar så att de passar in i ett digitaliserat samhälle med fördelar till alla ”kreativa” sektorer, press, forskare, utbildare och institutioner för kulturella arv och EU:s medborgare, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande.

 • EU industry days 2019

  2019-02-11

  Den 5-6 februari anordnade EU-kommissionen för tredje året i rad ”EU industry days 2019” i Bryssel. Syftet med konferensen var att framhålla EU-kommissionens strategier för att stärka europeisk industri och att öka dess konkurrenskraft. Aktörer från industri, EU, offentlig förvaltning, samt forskare samlades för att diskutera detta och presentera de senaste innovationerna. Även svenska innovationsprojekt presenterades under konferensen. EU bör ta en drivande roll i utvecklandet av innovativ industri enligt EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker.

 • Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

  2019-01-25

  EU-kommissionen har kommit med ett förslag om att utveckla EU:s handelsavtal med USA med syfte att förenkla handeln med industrivaror. Om förslaget accepteras av EU-medlemsländerna innebär det att företag inte länge behöver testa sina produkter både i EU och i USA.

Fler nyheter »