OECD Meeting of Mining Regions and Cities

Syfte

Denn tredje upplagan av OECD Meeting of Mining Regions and Cities kommer ha fokus på regional utveckling i Arktis, samt hur man kan förbättra livskvalitén för regioner och städer som specialiserar sig på gruvdrift och naturresurser. Detta inkluderar hus städer och regioner kan gynnas av omställningen till en låga växthusgasutsläpp och hållbara ekonomier, samt attrahera, behålla och utveckla högkvalificerad arbetskraft. 

Dagen innan den officiella konferensen, den 11 juni håller OECD även en "pre-conference workhop" i samarbete med "Mining and Metallurgy Regions of the EU" (MIREU). Workshoppen kommer att beröra samma ämnen som den officiella konferensens seminarium, och allt från livskvalitén i gruvområden, till anpassning till de globala hållbarhetsmålen, till arbetskraft i regioner och städer med gruvdrift, kommer att diskuteras. 

Berör

Aktörer inom gruvindustrin, regionala och nationella representanter samt alla som har ett intresse för gruvfrågor

Datum

den 12 juni 2019

Övrigt

Konferensen pågår den 12-13 juni, plus en workshop inför konferensen den 11 juni.

Konferensen arrangeras i samarbete med OECD, Skellefteå kommun och Region Västerbotten

Mötesprogram

Beskrivning av sammankomsterna 

Registrering