Sök tillgängliga kulturstöd inom EU-program

2018-02-26

Två stöd att söka inom ”Europa för medborgarna” samt ”Horisont 2020” är nu tillgängligt för projekt inom kulturverksamhet.

Informationsfilm om de tillgängliga kulturstöden

Europa för medborgarna

Europa för medborgarna är ett initiativ för att främja demokratisk delaktighet bland EU:s medborgare. EU-kommissionen vill med programmet upplysa om EU:s historia och framtid samt visa upp den mångfald som är representerad inom EU:s medlemsländer.

Programmet är uppdelat i två programområden; Europeisk hågkomst samt Demokratisk delaktighet och engagemang. Båda program har ansökan öppen fram till 1 mars.

Programmet är en möjlighet för kommuner, ideella organisationer samt övriga aktörer som vill söka bidrag för internationella kultursamarbeten som främjar de två ovanstående punkterna. Budgeten för 2018 är cirka 16,3 miljoner euro.

Ansökan skickas till EACEA (Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur) i Bryssel via deras hemsida. Programmet har även en svensk kontaktpunkt: MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, som besvarar frågor om ansökning till programmet.

Läs mer om utlysningen här.

Ansök på EACEA:s hemsida här. 

Horisont 2020

Även inom Horisont 2020 finns stöd att söka. För tillfället finns en utlysning för projekt med inriktning på forskning kring kulturella och kreativa näringar, projektet ingår i delprogrammet ”Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen”. Programmet är ämnat att finansiera projekt inriktade på att frambringa ny kunskap och öka förståelsen för utmaningar som finns idag och i framtiden i syfte att bidra till utveckling av ny policy.

Sista ansökningsdag är 13 mars. Svensk kontaktpunkt för stöden är Vinnova som är tillgängliga att kontakta med frågor angående projektet.

Läs mer om utlysningen på EU-kommissionens hemsida.

Läs mer om utlysningen på Vinnovas hemsida.

 

/Andreas Andersson Kurdve

Allmänna nyheter

 • EU-kommissionen nominerar LIFE-projektet ReMiBar baserat i Norr- och Västerbotten till ett av de bästa i Europa

  2018-03-14

  LIFE-projektet ReMiBar, som är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan olika myndigheter och skogsbolag i Norr- och Västerbotten och finansierat av EU:s miljöfond LIFE-programmet, har blivit utvalt av EU-kommissionen till ett av de bästa LIFE-projekten i EU. ReMiBar syftar till att lösa problem med stängda vandringsvägar för djurliv i vattendrag som beror på bygget av infrastruktur där man inte tagit hänsyn till vattenmiljöer. ReMiBar är också nominerat till ”Bästa av bästa utmärkelsen” för avslutade projekt 2016 och 2017 i kategorierna miljö och natur.

 • Tack Martha Bahta!

  2018-03-14

  Efter sex år slutar Martha Bahta, Communicator and Policy Adviser, hos oss på North Sweden. Vi önskar dig all lycka i din fortsatta karriär vid Region Västerbotten!

 • 8 Nordiska EU-länder samlas kring gemensamt budskap angående fördjupat EMU-samarbete

  2018-03-14

  8 nordeuropeiska länder har i ett gemensamt brev uttryckt sina finanspolitiska åsikter i debatten kring hur valutaunionen EMU ska fortsatt utvecklas. Den ekonomiska monetära unionen, EMU, är de övergripande ekonomiska verktyg och policys som EU har för Eurosamarbetet men riktar sig även till länderna utanför Euron. De aktuella ländernas finansministrar önskar tona ned debatten om storslagna och djupgående EU-ambitioner för EMU. Fokus ska ligga på internationellt samarbete för att upprätthålla en stabil finansmarknad. Från svensk sida, som icke Euroland, trycks det på vikten av att alla länder i EU ska få delta fullt ut i besluten i EMU.

 • Handelskonflikten mellan USA och EU

  2018-03-13

  I syfte att skydda USA:s nationella intressen har president Donald Trump beslutat om att införa tullar på importerat stål och aluminium till USA vilket har skapat oro världen över, särskilt i EU. Enligt presidenten har andra länder gentemot USA ett handelsöverskott som är skadligt för USA. EU med flera har i sin tur protesterat mot vad de anser vara en orättfärdig politik från USA som utan urskillning slår mot alla på ett sätt som skadar hela världshandeln och den ekonomiska återhämtningen, även för USA själva.

 • Positioner för fortsatt EU-stöd

  2018-03-13

  EFNS positioner om regionalpolitiken, inför utformningen av den nästa programperiod från 2021 och framåt, har nu lämnats in till EU-kommissionen.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS