Sök tillgängliga kulturstöd inom EU-program

2018-02-26

Två stöd att söka inom ”Europa för medborgarna” samt ”Horisont 2020” är nu tillgängligt för projekt inom kulturverksamhet.

Informationsfilm om de tillgängliga kulturstöden

Europa för medborgarna

Europa för medborgarna är ett initiativ för att främja demokratisk delaktighet bland EU:s medborgare. EU-kommissionen vill med programmet upplysa om EU:s historia och framtid samt visa upp den mångfald som är representerad inom EU:s medlemsländer.

Programmet är uppdelat i två programområden; Europeisk hågkomst samt Demokratisk delaktighet och engagemang. Båda program har ansökan öppen fram till 1 mars.

Programmet är en möjlighet för kommuner, ideella organisationer samt övriga aktörer som vill söka bidrag för internationella kultursamarbeten som främjar de två ovanstående punkterna. Budgeten för 2018 är cirka 16,3 miljoner euro.

Ansökan skickas till EACEA (Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur) i Bryssel via deras hemsida. Programmet har även en svensk kontaktpunkt: MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, som besvarar frågor om ansökning till programmet.

Läs mer om utlysningen här.

Ansök på EACEA:s hemsida här. 

Horisont 2020

Även inom Horisont 2020 finns stöd att söka. För tillfället finns en utlysning för projekt med inriktning på forskning kring kulturella och kreativa näringar, projektet ingår i delprogrammet ”Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen”. Programmet är ämnat att finansiera projekt inriktade på att frambringa ny kunskap och öka förståelsen för utmaningar som finns idag och i framtiden i syfte att bidra till utveckling av ny policy.

Sista ansökningsdag är 13 mars. Svensk kontaktpunkt för stöden är Vinnova som är tillgängliga att kontakta med frågor angående projektet.

Läs mer om utlysningen på EU-kommissionens hemsida.

Läs mer om utlysningen på Vinnovas hemsida.

 

/Andreas Andersson Kurdve

Allmänna nyheter

 • 250 miljoner i EU-stöd till Norr- och Västerbotten från EU:s strukturfonder

  2018-12-17

  Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har beslutat att 28 prioriterade projekt i Norr- och Västerbotten ska få dela på 250 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Sedan 2015 har partnerskapet delat ut över 1,5 miljarder kronor för att bidra till regional utveckling i Övre Norrland.

 • EU och den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

  2018-12-03

  Under den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november uppmärksammas problemet med könsbaserat våld världen över. Från den 25 november till den 10 december pågår kampanjer på olika platser i världen i syfte att motverka våld. 2018 års tema är Orange the World: #HearMeToo, vilket bland andra EU-parlamentet i Bryssel och Piteå Science Park uppmärksammade genom att lysa upp sina byggnaderna i färgen orange.

 • Europaparlamentet lanserar dubbla initiativ inför EU-valet 2019

  2018-12-03

  Inför EU-valet 2019 har Europaparlamentet lanserat hemsidan ”Det här gör EU för mig” som syftar till att illustrera i vilken utsträckning som EU gör skillnad för din region, ditt yrke eller din fritidssysselsättning. Därtill har också kampanjen ”Den här gången röstar jag” lanserats med målet att främja det demokratiska engagemanget inför EU-valet.

 • Umeå 2:a i iCapital

  2018-11-07

  Aten är Europas Innovationshuvudstad 2018. Umeå och de övriga fyra finalstäderna Århus, Leuven, Hamburg och Toulouse delar på andraplatsen.

 • Besök av Europa Direkt

  2018-11-06

  Den 30 oktober och 5 november hade North Sweden besök av lärare och elever via Europa Direkt. Besöken inleddes med en presentation av kontorets verksamhet Bryssel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS