Sök tillgängliga kulturstöd inom EU-program

2018-02-26

Två stöd att söka inom ”Europa för medborgarna” samt ”Horisont 2020” är nu tillgängligt för projekt inom kulturverksamhet.

Informationsfilm om de tillgängliga kulturstöden

Europa för medborgarna

Europa för medborgarna är ett initiativ för att främja demokratisk delaktighet bland EU:s medborgare. EU-kommissionen vill med programmet upplysa om EU:s historia och framtid samt visa upp den mångfald som är representerad inom EU:s medlemsländer.

Programmet är uppdelat i två programområden; Europeisk hågkomst samt Demokratisk delaktighet och engagemang. Båda program har ansökan öppen fram till 1 mars.

Programmet är en möjlighet för kommuner, ideella organisationer samt övriga aktörer som vill söka bidrag för internationella kultursamarbeten som främjar de två ovanstående punkterna. Budgeten för 2018 är cirka 16,3 miljoner euro.

Ansökan skickas till EACEA (Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur) i Bryssel via deras hemsida. Programmet har även en svensk kontaktpunkt: MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, som besvarar frågor om ansökning till programmet.

Läs mer om utlysningen här.

Ansök på EACEA:s hemsida här. 

Horisont 2020

Även inom Horisont 2020 finns stöd att söka. För tillfället finns en utlysning för projekt med inriktning på forskning kring kulturella och kreativa näringar, projektet ingår i delprogrammet ”Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen”. Programmet är ämnat att finansiera projekt inriktade på att frambringa ny kunskap och öka förståelsen för utmaningar som finns idag och i framtiden i syfte att bidra till utveckling av ny policy.

Sista ansökningsdag är 13 mars. Svensk kontaktpunkt för stöden är Vinnova som är tillgängliga att kontakta med frågor angående projektet.

Läs mer om utlysningen på EU-kommissionens hemsida.

Läs mer om utlysningen på Vinnovas hemsida.

 

/Andreas Andersson Kurdve

Allmänna nyheter

 • Umeå kan bli EU:s innovationshuvudstad

  2018-09-12

  Umeå är en av finalisterna till EU:s utmärkelse ”Capital of Innovation” och kan komma att tilldelas prissumman på 1 miljon Euro. Priset uppmärksammar städer som bidrar till ett innovativt klimat och effektivt använder innovationer i statsförvaltningen.

 • EU-kommissionens och Junckers ”State of the union”- tal 2018

  2018-09-12

  Den 12 september talade Europakommissionens president Jean-Claude Juncker vid sitt fjärde ”State of the union-tal” om vad som är Kommissionens främsta ansvar och prioriteringar innan EU-valet som infaller i maj 2019. Juncker framhöll bland annat att EU bör lägga sig i stort i stora frågor och smått i små frågor. Ett exempel, tillika en udda med omdebatterad fråga, är EU-bestämmelsen om sommar- och vintertid som han anser är en typisk liten fråga som medlemsstater själva ska besluta om.

 • EU satsar 150 miljoner euro på frukt & grönsaker i skolan

  2018-09-12

  Frukt, mellanmål, grönsaker och mjölkprodukter ska ges till skolor inom EU. Det främsta syftet är att förbättra barns hälsa men man vill även satsa på att barnen utbildas inom näringslära. Totalt sett berörs 30 miljoner barn i EU under läsåret 2018/19.

 • Välkomna, Niklas & Julia!

  2018-09-12

  Innan sommaren fick North Sweden tillskott i personalstyrkan på kontoret i Bryssel med Niklas Johansson och Julia Hanson. Varmt välkomna!

 • North Sweden välkomnar de nya praktikanterna!

  2018-09-04

  Vi välkomnar de nya praktikanterna, Stina Skoglöf och Gustaf Swartling till North Swedens kontor i Bryssel. De kommer att bistå North Swedens dagliga arbete med exempelvis omvärldsbevakning, nyhetsrapportering och att ta hand om besöksgrupper från hemregionen. Stina och Gustaf kommer att praktisera under höstterminen, mellan tidsperioden september till slutet av januari 2019. Vi på North Sweden är glada att ha dem hos oss!

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS