Sök tillgängliga kulturstöd inom EU-program

2018-02-26

Två stöd att söka inom ”Europa för medborgarna” samt ”Horisont 2020” är nu tillgängligt för projekt inom kulturverksamhet.

Informationsfilm om de tillgängliga kulturstöden

Europa för medborgarna

Europa för medborgarna är ett initiativ för att främja demokratisk delaktighet bland EU:s medborgare. EU-kommissionen vill med programmet upplysa om EU:s historia och framtid samt visa upp den mångfald som är representerad inom EU:s medlemsländer.

Programmet är uppdelat i två programområden; Europeisk hågkomst samt Demokratisk delaktighet och engagemang. Båda program har ansökan öppen fram till 1 mars.

Programmet är en möjlighet för kommuner, ideella organisationer samt övriga aktörer som vill söka bidrag för internationella kultursamarbeten som främjar de två ovanstående punkterna. Budgeten för 2018 är cirka 16,3 miljoner euro.

Ansökan skickas till EACEA (Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur) i Bryssel via deras hemsida. Programmet har även en svensk kontaktpunkt: MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, som besvarar frågor om ansökning till programmet.

Läs mer om utlysningen här.

Ansök på EACEA:s hemsida här. 

Horisont 2020

Även inom Horisont 2020 finns stöd att söka. För tillfället finns en utlysning för projekt med inriktning på forskning kring kulturella och kreativa näringar, projektet ingår i delprogrammet ”Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen”. Programmet är ämnat att finansiera projekt inriktade på att frambringa ny kunskap och öka förståelsen för utmaningar som finns idag och i framtiden i syfte att bidra till utveckling av ny policy.

Sista ansökningsdag är 13 mars. Svensk kontaktpunkt för stöden är Vinnova som är tillgängliga att kontakta med frågor angående projektet.

Läs mer om utlysningen på EU-kommissionens hemsida.

Läs mer om utlysningen på Vinnovas hemsida.

 

/Andreas Andersson Kurdve

Allmänna nyheter

 • Västerbottens regionresa 2018: Kommun-, landstings- och regionföreträdare från Västerbotten i Bryssel

  2018-06-14

  Den 13-14 juni gick Regionresan 2018 av stapeln. Syftet med Regionresan är att regionala beslutsfattare reser utanför hemregionens gränser med målet att förkovra sig i regionala utvecklingsfrågor. Under två dagar träffade ett 30-tal företrädare från Västerbottens kommuner, landsting och region aktörer i EU för att diskutera dagsaktuella frågor inför de kommande förhandlingarna om budgeten för nästa programperiod från 2021 och framåt. Programmet i Bryssel anordnades av Region Västerbotten och North Sweden European Office.

 • Minskat jordbruksstöd till svenska bönder

  2018-06-06

  På grund av de omprioriteringar och nedskärningar som måste göras i EU-budgeten efter att Storbritannien lämnar EU har EU-kommissionen föreslagit att unionens gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ska minska sina utgifter för jordbruksstödet med fem procent för åren 2021-2027 till 365 miljarder euro. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kommer det att drabba Sverige särskilt hårt då de svenska böndernas stöd kommer att minska med 10-15 procent.

 • USA inför tullar på importerat stål och aluminium från EU

  2018-06-04

  Efter två månaders förhandlingar och uppskjutna beslut införde USA den 1 juni tullar på importerat stål och aluminium. Tullarna omfattar en tullavgift på 25 % av priset på stålprodukter samt 10 % på priset av aluminiumprodukter. EU besvarar det med att införa egna tullar på amerikanska produkter samt anmäler USA till världshandelsorganisationen WTO på grund av bristande efterföljande av de uppsatta internationella regler som finns kring tullar.

 • North Swedens Ägarråd 2018

  2018-06-04

  North Sweden European Office's ägarråd har gått igenom det gångna årets verksamhet och beslutat för det kommande. Verksamhetsberättelsen och direktiv finns nu att ta del av.

 • Norra Europa positionerar sig för EU:s långtidsbudget

  2018-05-23

  EU-kommissionens förslag till långtidsbudget för EU kommande programperioden 2021—2027 presenterades den 2 maj och i slutet av maj och början av juni kommer de konkreta regleringarna för de olika budgetområdena såsom utformningen av regionalpolitiken. Nätverken för Europaforum Norra Sverige, EFNS, med de fyra nordligaste svenska regionerna samt Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, för norra Sverige, Finland och Norge har tagit fram var sin första kommentar i form av positioner för vad nu lagda förslag betyder för regionerna i norr inför kommande regleringar och stundande förhandlingar i EU. Utgångspunkten är en positiv syn på EU-kommissionens lagda budgetförslag.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS