Svenska EU-parlamentariker om EU:s hetaste frågor

2017-09-18

De svenska EU-parlamentarikerna tror att Brexit och flyktingfrågan kommer att vara de mest diskuterade frågorna under hösten. För våra skogrika regioner är dock den mest aktuella frågan i EU den som rör skog och mark.

Frågan om vad skogen ska ha för roll i bekämpning av klimatförändringar är aktuell i EU och svenska EU-parlamentariker anser frågan betydelsefull för Sverige. EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C) kommenterar skogsfrågan till Europaportalen och poängterar den viktiga rollen Sverige har i skogsbruk;

— För att Sverige ska kunna fortsätta bruka skogen på ett hållbart sätt så är det viktigt att de föreslagna förändringarna i regelverket kring avverkning inte röstas igenom. Sverige har idag ett av de mest hållbara skogsbruken i hela Europa, och så ska det fortsätta vara.

Brexit och flyktingfrågan

När det gäller frågor som är i hetluften för hela EU nämns Brexit och migrationsfrågan av flertalet parlamentariker. Skilsmässan mellan EU och Storbritannien är komplicerad. Hittills har förhandlingarna om Storbritanniens EU-utträde knappt nått några framsteg och tidsplanen för framtidens förhandlingar är oklar.  Tio av de svenska ledamöterna anser att detta kommer att vara en av de viktigaste frågorna i höst eftersom förhandlingarna är betydelsefulla då de kan påverka EU i stor utsträckning om de skulle misslyckas. 

— Brexitförhandlingarna handlar om enormt massa saker och misslyckas man blir det allvarliga konsekvenser. Det blir värst för Storbritannien, men illa också för oss. Sverige måste ligga på för att vi ska få en bra lösning, sade EU-parlamentarikern Max Andersson (MP) till Europaportalen.

Flyktingfrågan har orsakat tvister då inte alla EU-länder klarat av att komma överens om hur asylpolitiken ska se ut. Länderna skulle ena sig redan innan sommaruppehållet om den framtida strategin för asylpolitik men Polen och Ungern vill inte se en jämn fördelning av asylsökande till alla EU-länder. Majoriteten av de svenska EU-parlamentarikerna betraktar asylpolitiken som en mycket viktig fråga dock från olika perspektiv.

Det återstår att se vad som kommer att hända under hösten inom dessa heta EU-frågor. Andra ämnen som de svenska ledamöterna anser betydelsefulla är sociala pelaren, terrorism, klimat och försvar.

Minst tre ledamöter har pekat ut någon av nedanstående punkter som höstens viktiga EU-frågor:

 • Asyl och migration
 • Brexit
 • Sociala pelaren / socialt toppmöte Göteborg
 • Klimat
 • Sveriges skogar och utsläpp av växthusgaser / LULUCF (land use, land use-change and forestry)
 • Försvar
 • Bekämpa terrorism
 • Värna öppen handel mot protektionism


Läs hela artikeln här

Allmänna nyheter

 • Europeiska regionkommittén organiserar fototävling med integration som tema

  2018-03-19

  Fototävlingen "Min sociala stad" med temat integration är organiserad av PES-gruppen i Europeiska regionalkommittén (CoR). Denna fototävling är till för både amatörer och professionella fotografer som vill fånga sociala projekt eller sociala relationer i sina städer eller orter. Initiativet till tävlingen är hämtat från viljan att återupprätta medborgarnas förtroende för det europeiska projektet genom att belysa sociala ojämlikheter som både urbana städer och landsbygden konfronteras av. Sådana ojämlikheter kan bland annat vara tillgång till vård, utbildning, boende eller anställning samt integration av missgynnade människor i samhället.

 • EU-kommissionen nominerar LIFE-projektet ReMiBar baserat i Norr- och Västerbotten till ett av de bästa i Europa

  2018-03-14

  LIFE-projektet ReMiBar, som är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan olika myndigheter och skogsbolag i Norr- och Västerbotten och finansierat av EU:s miljöfond LIFE-programmet, har blivit utvalt av EU-kommissionen till ett av de bästa LIFE-projekten i EU. ReMiBar syftar till att lösa problem med stängda vandringsvägar för djurliv i vattendrag som beror på bygget av infrastruktur där man inte tagit hänsyn till vattenmiljöer. ReMiBar är också nominerat till ”Bästa av bästa utmärkelsen” för avslutade projekt 2016 och 2017 i kategorierna miljö och natur.

 • Tack Martha Bahta!

  2018-03-14

  Efter sex år slutar Martha Bahta, Communicator and Policy Adviser, hos oss på North Sweden. Vi önskar dig all lycka i din fortsatta karriär vid Region Västerbotten!

 • 8 Nordiska EU-länder samlas kring gemensamt budskap angående fördjupat EMU-samarbete

  2018-03-14

  8 nordeuropeiska länder har i ett gemensamt brev uttryckt sina finanspolitiska åsikter i debatten kring hur valutaunionen EMU ska fortsatt utvecklas. Den ekonomiska monetära unionen, EMU, är de övergripande ekonomiska verktyg och policys som EU har för Eurosamarbetet men riktar sig även till länderna utanför Euron. De aktuella ländernas finansministrar önskar tona ned debatten om storslagna och djupgående EU-ambitioner för EMU. Fokus ska ligga på internationellt samarbete för att upprätthålla en stabil finansmarknad. Från svensk sida, som icke Euroland, trycks det på vikten av att alla länder i EU ska få delta fullt ut i besluten i EMU.

 • Handelskonflikten mellan USA och EU

  2018-03-13

  I syfte att skydda USA:s nationella intressen har president Donald Trump beslutat om att införa tullar på importerat stål och aluminium till USA vilket har skapat oro världen över, särskilt i EU. Enligt presidenten har andra länder gentemot USA ett handelsöverskott som är skadligt för USA. EU med flera har i sin tur protesterat mot vad de anser vara en orättfärdig politik från USA som utan urskillning slår mot alla på ett sätt som skadar hela världshandeln och den ekonomiska återhämtningen, även för USA själva.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS