Svenska EU-parlamentariker om EU:s hetaste frågor

2017-09-18

De svenska EU-parlamentarikerna tror att Brexit och flyktingfrågan kommer att vara de mest diskuterade frågorna under hösten. För våra skogrika regioner är dock den mest aktuella frågan i EU den som rör skog och mark.

Frågan om vad skogen ska ha för roll i bekämpning av klimatförändringar är aktuell i EU och svenska EU-parlamentariker anser frågan betydelsefull för Sverige. EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C) kommenterar skogsfrågan till Europaportalen och poängterar den viktiga rollen Sverige har i skogsbruk;

— För att Sverige ska kunna fortsätta bruka skogen på ett hållbart sätt så är det viktigt att de föreslagna förändringarna i regelverket kring avverkning inte röstas igenom. Sverige har idag ett av de mest hållbara skogsbruken i hela Europa, och så ska det fortsätta vara.

Brexit och flyktingfrågan

När det gäller frågor som är i hetluften för hela EU nämns Brexit och migrationsfrågan av flertalet parlamentariker. Skilsmässan mellan EU och Storbritannien är komplicerad. Hittills har förhandlingarna om Storbritanniens EU-utträde knappt nått några framsteg och tidsplanen för framtidens förhandlingar är oklar.  Tio av de svenska ledamöterna anser att detta kommer att vara en av de viktigaste frågorna i höst eftersom förhandlingarna är betydelsefulla då de kan påverka EU i stor utsträckning om de skulle misslyckas. 

— Brexitförhandlingarna handlar om enormt massa saker och misslyckas man blir det allvarliga konsekvenser. Det blir värst för Storbritannien, men illa också för oss. Sverige måste ligga på för att vi ska få en bra lösning, sade EU-parlamentarikern Max Andersson (MP) till Europaportalen.

Flyktingfrågan har orsakat tvister då inte alla EU-länder klarat av att komma överens om hur asylpolitiken ska se ut. Länderna skulle ena sig redan innan sommaruppehållet om den framtida strategin för asylpolitik men Polen och Ungern vill inte se en jämn fördelning av asylsökande till alla EU-länder. Majoriteten av de svenska EU-parlamentarikerna betraktar asylpolitiken som en mycket viktig fråga dock från olika perspektiv.

Det återstår att se vad som kommer att hända under hösten inom dessa heta EU-frågor. Andra ämnen som de svenska ledamöterna anser betydelsefulla är sociala pelaren, terrorism, klimat och försvar.

Minst tre ledamöter har pekat ut någon av nedanstående punkter som höstens viktiga EU-frågor:

 • Asyl och migration
 • Brexit
 • Sociala pelaren / socialt toppmöte Göteborg
 • Klimat
 • Sveriges skogar och utsläpp av växthusgaser / LULUCF (land use, land use-change and forestry)
 • Försvar
 • Bekämpa terrorism
 • Värna öppen handel mot protektionism


Läs hela artikeln här

Allmänna nyheter

 • NSPA arrangerade seminarium om framtidens sammanhållningspolitik i EU-parlamentet

  2018-06-20

  Den 19 juni diskuterades EU-kommissionens budgetförslag för programperioden efter år 2020 och dess betydelse för nordens glesbefolkade områden. Mötet ägde rum i Europaparlamentet i Bryssel och arrangerades av NSPA-nätverket genom North Sweden, Mid Sweden, North Norway och North & East Finland. Bland de medverkande fanns för NSPA-regionerna Erik Bergkvist, Region Västerbotten, samt ansvariga företrädare från EU-kommissionen och Europaparlamentet samt även OECD för att berätta om deras studie över NSPA.

 • State of Play: Delad sammanhållningspolitik för regional utveckling

  2018-06-20

  Nu är mer eller mindre alla förslag till regleringar för nästa programperiod 2021—2027 framlagda av EU-kommissionen. På det stora hela ligger de i linje med norra Sverige intressen även om alla detaljer och de exakta budgetnivåerna för Norrbottens och Västerbottens vidkommande inte ännu är helt klara. Nu vidtar förhandlingarna, som kommer att bli tuffa. Några övergripande delar i förslagen för den samlade sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, behöver särskilt fokus. Några sådana områden är att tillförsäkra fortsatta möjligheter att i norra Sverige kunna använda socialfonden, landsbygdsutvecklingsfonden och den samlade sammanhållningspolitiken för att skapa regional hållbar utveckling.

 • Västerbottens regionresa 2018: Kommun-, landstings- och regionföreträdare från Västerbotten i Bryssel

  2018-06-14

  Den 13-14 juni gick Regionresan 2018 av stapeln. Syftet med Regionresan är att regionala beslutsfattare reser utanför hemregionens gränser med målet att förkovra sig i regionala utvecklingsfrågor. Under två dagar träffade ett 30-tal företrädare från Västerbottens kommuner, landsting och region aktörer i EU för att diskutera dagsaktuella frågor inför de kommande förhandlingarna om budgeten för nästa programperiod från 2021 och framåt. Programmet i Bryssel anordnades av Region Västerbotten och North Sweden European Office.

 • Minskat jordbruksstöd till svenska bönder

  2018-06-06

  På grund av de omprioriteringar och nedskärningar som måste göras i EU-budgeten efter att Storbritannien lämnar EU har EU-kommissionen föreslagit att unionens gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ska minska sina utgifter för jordbruksstödet med fem procent för åren 2021-2027 till 365 miljarder euro. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kommer det att drabba Sverige särskilt hårt då de svenska böndernas stöd kommer att minska med 10-15 procent.

 • USA inför tullar på importerat stål och aluminium från EU

  2018-06-04

  Efter två månaders förhandlingar och uppskjutna beslut införde USA den 1 juni tullar på importerat stål och aluminium. Tullarna omfattar en tullavgift på 25 % av priset på stålprodukter samt 10 % på priset av aluminiumprodukter. EU besvarar det med att införa egna tullar på amerikanska produkter samt anmäler USA till världshandelsorganisationen WTO på grund av bristande efterföljande av de uppsatta internationella regler som finns kring tullar.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS